Amet lõpetas Rae Kivitehase suhtes menetluse. See läks ettevõttele maksma 300 000 eurot

 (3)
Ehitusplats
EhitusplatsFoto: Rauno Volmar

Ettevõtte teatel on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) lõpetanud Rae Kivitehase suhtes järelevalvemenetluse, sest läbiviidud katsed näitasid, et müürikivid Magna reaplokk 190 vastavad kontrollitud ulatuses standardi nõuetele.

„Oleme teinud viimasel aastal väga tihedat koostööd nii TTJA kui ka erinevate laboritega, et kõrvaldada kõik ettekirjutused, mis meie tehasele ning tootmisele tehti,“ selgitas Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu. Selleks on ettevõte ellu viinud terve rea uuendusi ja täiendusi, mistõttu on tehasesse tehtud investeeringud läinud maksma ligi 300 000 eurot.

„Meie eesmärk ei olnud tegeleda ainult ettekirjutustes väljatooduga, vaid kasutada seda hetke tehase täiesti uuele tasemele viimiseks – seda nii tootmise automatiseerimise kui ka kvaliteedi tagamise protsesside osas. Oleme üle vaadanud kõik töölõigud, meie personal on läbinud mitmeid uusi koolitusi ning tehases on kasutusele võetud mitu uut masinat,“ kirjeldas Koidu.

Tema kinnitusel kontrollib ettevõtte kvaliteedijuht laboris igapäevaselt toodangut, mistõttu on välistatud, et tehasest jõuaks müüki mõni mittenõuetele vastav kivi.

TTJA alustas 2. oktoobril 2018 järelevalvemenetlust Rae Kivitehas OÜ suhtes, et välja selgitada toodetavate betoonmüürikivide Magna reaplokk 190 nõuetele vastavus. Oktoobris ja detsembris 2018 TTJA tellitud ning AS Teede Tehnokeskuses tehtud müürikivide survetugevuse test müürikivile Magna 190 reaplokk andis nõrgema tulemuse kui Rae Kivitehas oli antud toote puhul lubanud.

Seotud lood:

Deklareeritust nõrgema tulemuse sai Teede Tehnokeskuse labor ka augustis 2019 testimisse võetud müürikividelt, mille järel kehtestas TTJA Rae Kivitehase tootele Magna reaplokk 190 müügikeelu 3 kuuks. Magna reaplokk 190 müügikeelu ajal oli Rae Kivitehas OÜ-l võimalik turustada Magna reaplokk 190 neid partiisid, mis läbisid katsetused akrediteeritud laboris. 3 kuu jooksul katsetas Rae Kivitehas OÜ kokku 11 partiid, mis kõik vastasid nõuetele.

2019 detsembris viidi läbi korraline müürikivide testimine, kus TTJA võttis Rae Kivitehasest katsetamiseks betoonmüürikivid Magna reaplokk 190. Katsetused tehti 8. jaanuaril 2020 sõltumatus paralleelkatsete vormis, mis viidi läbi Teede Tehnokeskuse AS laboratooriumis, Tallinna Tehnikaülikooli Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratooriumis ning Rae Kivitehase enda tootmiselaboris. Kokku katsetati 12 partiid Rae Kivitehases toodetud betoonmüürikivi Magna reaplokk 190, mis kõik vastasid täies osas nõuetele.

Rae Kivitehas on 2006. aastal asutatud üks suurimaid kohalikke betoontoodete ettevõtteid ning ainus tootja Eestis, kellele kuulub ka liivakarjäär – Sõreste karjäär. Ettevõtte tehased asuvad Tallinnas Suur-Sõjamäel ja Põlvamaal Sõreste külas. Rae Kivitehase käive oli 2018. aastal 3,6 miljonit eurot.