Ametiühing: meie poole on pöördunud kuus Prismast koondatud töötajat

 (21)
Kaubanduskeskus.
Kaubanduskeskus.Foto: Karli Saul

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate ametiühingu esimees Elle Pütsepp ütles, et nende poole on pöördunud kuus Prismast koondatud töötajat. Üheks koondamise kriteeriumiks oli töötajate tervis.

Prisma koondas hiljuti kokku 35 töötajat. 15 töötajat Tartus, kümme Narvas ja kümme Tallinnas. Ärilehele teadaolevalt on paljud töötajad koondamise viisis pettunud. Nimelt olevat ettevõte kasutanud tervislikel põhjustel koondamist ja loobunud just pika staažiga töötajatest. Küsimusele, kas väide vastab tõele, vastas Prisma Peremarketi tegevdirektor Jussi Nummelin keerutades. "Prisma tegeleb igapäevaselt oma tegevuse efektiivsemaks muutmisega ja see on ka põhjus, miks oleme vähendanud töökohtade arvu erinevatest üksustest."

Teenindus- ja kaubandustöötajaid esindava ametiühingu esimehe sõnul lähtus Prisma talle teadaolevalt töötajate koondamisel erinevast kriteeriumist, millest üks oli tervis.

"Vastavalt kehtivale seadusel võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda majanduslikust olukorrast tingitud asjaoludel ehk töötaja koondada. Töötajate koondamisel peab tööandja arvestama töötajate koondamisel võrde kohtlemise põhimõtet. Seadusest tulenevalt on tööle jäämise õigus töötajate esindajal ja alla kolmeaastast last kasvataval töötajal. Kui need seadusest tulenevad nõuded on täidetud tuleks koondatavate töötajate valikul lähtuda töötaja kutseoskustest ning muudest osjaoludest sh suhtlemisoskuses ja isikuomadusest," ütles ta.

Seotud lood:

"Hinnangu selle kohta, kas koondamisel järgis Prisma seadust annab töövaidluskomisjon või kohus, võttes otsuse tegevusel arvesse iga konkreetse töötaja puhul kõik esitatud asjaolud," ütles Pütsepp.

"Kui ametiühingu liige leiab, et tema õigusi on rikutud või tema tööleping on ebaseaduslikult üles öeldud, on liikmel võimalus pöörduda ametiühingu poole," lisas ta. Praeguseks on ametiühingu poole pöördunud kuus Prisma endist töötajat, kes hiljuti koondati.

Kui sagedasti koondatakse teenindus- ja kaubandustöötajaid tervislikel põhjustel?

"Kahjuks puudub selles osas statistika. Küll aga on sagenenud need juhud, kui tervishoiuarsti teeb otsuse: ei tohi teisaldada raskusi üle 3 kilogrammi, ei sobi töö ülestõstetud kätega, vajalik töö ümberkorraldamine või töötamise osalise tööajaga jne," ütles ta. "Tööandjal on kohustus täita töötervishoiuarsti otsust, et säilitada töötaja töövõime. Kui aga töötaja töö ongi raskuste teisaldamine- lõppeb töösuhe üldjuhul töölepingu lõpetamisega."