Ametiühing: Rimi surub töötajatele palgakärped peale

 (89)
Ametiühing: Rimi surub töötajatele palgakärped peale
Foto: Andres Putting

Rimi kauplustes algatatud struktuurimuudatused toovad paljudele töötajatele kaasa palgalanguse, mis erinevalt Rimi esindajate väidetest ulatuvad mõne ametikoha puhul 160 euroni, kinnitas teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühing.

Rimi töötajaid esindava Eesti teenindus- ja kaubandustöötajate ametiühingu esimehe Elle Pütsepa sõnul on Rimi rikkunud protsessi käigus seadusest tulenevat kohustust teavitada töötajaid eelseisvatest muudatustest, mis mõjutavad töötajate sissetulekut ja töökorraldust, ning ei ole töötajatega ega ametiühinguga võimalike lahenduste leidmiseks pidanud läbirääkimisi.

“Rimi töötajad kutsuti ükshaaval välja ning neilt nõuti koondamise ähvardusel kohest nõustumist palgalangetusega. Enamikel teenindustöötajatel toob uus leping kaasa töökohustuste kasvu, materiaalse vastutuse ja kahetsusväärselt suure palga languse,” ütles Pütsepp.

“Lihameistrite töötasu langes 65-160 eurot, staažikate letitöötajate töötasu 20-55 eurot. Rimi väitis, et paljudel töötajatel töötasu hoopis tõsteti, aga meile teadaolevatel andmetel said teenindajatest paarikümne eurosendise palgatõusu vaid kassapidajad. Palgatõusu osaliseks said seega valdavalt kõrgemate positsioonide töötajad,” kirjeldas ametiühingujuht Rimis toimuvaid ümberkorraldusi.

Pütsepp avaldas muret, et jaekaubanduskettide hinnasõda hakkab järjekordselt nõudma ohvreid töötajate palkade näol. “Eelmine aasta suruti läbi palgalangetus Prismas, nüüd on kord Rimi käes, ja poleks ime, kui peagi hakataks samu mõtteid mõlgutama ka Selveris, ETK-s ja teistes kettides,” tõdes Pütsepp.

“Selline turutaktika ei saa olla jätkusuutlik, lisaks on see ka sügavalt ebaeetiline. Oleme pidevalt kutsunud ja kutsume jätkuvalt kaupmeeste liitu üles koostööle, et sõlmida sektoritasandi kollektiivleping ja panna sellega ühiselt piir üha kasvavale survele vähendada konkurentsis püsimiseks töötajate palku,” ütles ametiühingujuht.