Ametiühingu vastus Nordea juhile: see ei ole kolme inimese isiklik ettevõtmine, esindame 69% töötajaist

 (49)
Nordea
NordeaFoto: Siim Lõvi

Täna saatis Nordea Eesti juhatuse esimees pangas kääriva töötüli jätkuks töötajatele kirja, kus avaldas hämmingut usaldusisikute tegutsemise üle. Ärileht avaldab samamoodi muutmata kujul ja täies mahus usaldusisikute vastuse.

Ametiühing ei ole kolm usaldusisikut vaid 69% Nordea Panga Eesti töötajatest. Ametiühingu soovid ja tegemised ei ole kolme usaldusisiku isiklik ettevõtmine, nad esindavad enamust töötajatest. Oleme seda pangale kannatlikult selgitanud.

Usaldusisikute vastandamine ülejäänud ametiühingu liikmetele ning töötajate soovide omistamine kolmele inimesele ei ole ei õige, korrektne ega isegi elementaarselt viisakas.

Gerdi sõnutsi kuulub ligikaudu 10% Nordea töötajatest ühinemisega tegelevate töörühmade töösse. Soovin juhtida tähelepanu, et ametiühingu (töötajate) esindajaid ei ole kaasatud ühtegi töörühma vaatamata sellele, et ametiühing esindab 69% inimestest, keda muudatused puudutavad.

Liina Oksa sõnul on Nordea Eesti keskmine palk 1700 eurot. Kirjas toodud 2000 eurot kohaldub eelkõige neile, kellel on suur eluasemelaen, kes kasutavad staaži- ja talvepuhkust, kes on olnud korduvalt lapsehoolduspuhkusel jne jne.

Seotud lood:

Soovin juhtida tähelepanu sellele, et just nende soodustuste säilimise eest, mis meie keskmise palga sektori keskmisele tasemele tõstab, ametiühing seisabki. Töölepingutes mittesisalduvate soodustuste kaotamine langetab meie keskmist palka koheselt 300 euro võrra.

Kirjas on ka faktivigu:

Koondamishüvitist 5 kuupalga ulatuses taotleti töötajatele staažiga üle 10 aasta, väiksema tööstaaži puhul oli ka hüvitis väiksem.

Usaldusisikutele ei ole tehtud erandit nende tasustamisel koondamise korral. Gerdi kirjas toodud kompensatsioon 36 kuupalka kehtib vaid ja ainult olukorras, kus tööleping usaldusisikuga lõpetatakse ebaseaduslikult, nagu juhtus Hannes Veskimäega. Kompensatsiooni eesmärgiks on vältida analoogse olukorra tekkimist tulevikus ning kompenseerida usaldusisikutele kohtukulud. Samuti juhin tähelepanu sellele, et kompensatsioon laieneb igakordsetele usaldusisikutele, mitte Tiina Kukele, Tarmo Kasele ja Taago Pähkelile nagu Gerd oma kirjas viitab.

Meie jaoks olid vastuolulised ka kirjas olnud kaks väidet:

- kasumi teenime kliente teenindades omanikele ning selle kasutamine on omanike otsustada

- klientide võitmine, teenindamine, heaolu ja usaldus on meie vastutusel

Tegemist on pikema filosoofilise aruteluga, millesse praegu ei lasku. Küll aga on omanikud seni meie tööd tunnustanud ning jaganud meiega iga-aastaselt teenitud kasumit.

Seega ei tohiks kasumi jagamine tehtud töö tunnustamiseks olla Nordea jaoks tabuteema.

Kõik ametiühingu ettevõtmised, ka kavandatav pikett, on suunatud läbirääkimiste taastamisele, mille pank ühepoolselt lõpetas.

On hea kuulda, et Nordea ja DNB valmistavad ette hüvitiste paketti neile, kes uues pangas tööd ei leia. Usume ja loodame, et pakett on lahkujate tehtud tööd vääriliselt hindav ning teeme ettepaneku, et töötajate valitud esindajad oleksid hüvitiste paketi väljatöötamisse kaasatud, nagu on kombeks Skandinaavias.