Ametiühingud: postiteenuse hinnatõus on palkade tõstmiseks ja kandekvaliteedi tagamiseks hädavajalik

 (26)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit (ESTAL), Eesti Transpordi ja Teetöötajate ametiühing (ETTA) ning AS Eesti Post on alustanud iga-aastaseid palgaläbirääkimisi 2020. aastaks. Ametiühingud toetavad AS Eesti Post poolt kavandatavat perioodikateenuse hinnatõusu keskmiselt 11,1 protsenti ning erakorralise AS Eesti Post üldkoosoleku seisukohta, et hinnatõusuga kaasnevad täiendavad rahalised vahendid suunatakse esmatasandi postitöötajate palgatõusuks.

Ametiühingud on aastaid pöördunud valitsuste poole, sest pidasid ebaõiglaseks olukorda, kus riik võtab endale kuuluvast Eesti Postist dividende, kuid samal ajal saab suurem osa 1700-st esmatasandi töötajast miinimumilähedast töötasu. Selline palgatase soodustab suurt tööjõu voolavust ning teenuste kvaliteedi langust.

Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liidu esimees Kadri Kanguri sõnul näitab avalik arutelu kojukande üle seda, et see teenus on inimeste jaoks oluline ning peab jätkuma. „Senine kojukande mudel vajab kaasajastamist ning ametiühingud on olukorra leevendamiseks teinud ettepanekuid margi hinna ja universaalse postiteenuse osutamise protsesside viimist kulupõhiseks ning postiseaduse muutmiseks," nentis Kangur.

Transpordi Ametiühingu esimehe Üllar Kallase sõnul on postiteenuse kvaliteet väga suures osas seotud töötajate motiveeritusega. „Ettevõttel on tänase palgataseme juures väga raske töötajaid hoida ja leida. Riigi ülesanne on osutada universaalset postiteenust, kuid seda kulupõhise hinnaga, mis tagaks töötajale konkurentsivõimelise töötasu," lisas Kallas.

Ametiühingud leiavad, et täiendav perioodika hinnatõus katab vaevalt eeldatava vabariigi miinimumtöötasu tõusu.