Ametiühingute Keskliit: kahju, et peame minema meie vabariigi 100ndale aastapäevale vastu streikides

 (13)
Eesti Energia töötajate pikett Rahandusministeeriumi juures
Eesti Energia töötajate pikett Rahandusministeeriumi juuresFoto: Hendrik Osula

Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson tegi seoses Eesti Vabariigi sajanda sünnipäevaga avalduse.

Armsad kaasteelised, head kõigi ametiühingute liikmed ja väsimatud aktiivid! Soovin meile kõigile Ametiühingute Keskliidu nimel head Eesti Vabariigi 100. juubelit!

Lubage minulgi minna korraks tagasi selle tähtsa päeva lätete juurde. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele, mis täna sada aastat tagasi Pärnus esmakordselt avalikuks tehti, räägib kahes punktis ka ametiühingutest. Kodanikuvabaduste punktis tuuakse teiste kaitstavate inimõiguste kõrval ära töötajate streigiõigus ja viimases punktis mainitakse töölisküsimuse lahendamist kui prioriteetset esmavajadust, millega noor vabariik tegelema hakkab. See tõendab, et see vabariik on tõesti loodud meile kõigile ja inimväärse elu tagamine töötajatele on algusest peale olnud riigi rajajate mõtetes.

100 aastat tagasi olid ajad keerukad, Venemaal oli toimunud revolutsioon, Soomes puhkenud kodusõda. Ka Eestile ei olnud revolutsioonilised meeleolud võõrad, sest töötajate olukord tehastes ja ärides oli halb. Veel 1919 leidus ametiühinguid, mis garanteeritud õigustele vaatamata ja käimasoleva patriootliku Vabadussõja kiuste olid pöördumas vägivaldse võimupöörde teele.

Seotud lood:

Siiski, ilma töötajate laialdase toetuseta poleks me oma riiki saanud luua. Aga me lõime selle ja oleme oma riiki hoidnud sellest ajast peale. Seda ennekõike oma miljonite töötundide ja silmapaistvate töösaavutustega, aga ka töötajate nimel ja Eesti arengu huvides läbi rääkides, kitsaskohti välja tuues, lahendusi pakkudes, tuhandeid kokkuleppeid sõlmides, vajadusel protesteerides ja streigiõigust kasutades. Ainult tasakaalustatud demokraatia saab olla püsiv. Tasakaalustamatus on oht demokraatiale, on oht inimestele ja on oht Eesti Vabariigi iseseisvusele.

On kahju, et peame minema meie vabariigi 100ndale aastapäevale vastu streikides. See on sünge paralleel vabariigi algusaegadega, kuid kinnitab, et organiseerunud töötajad ei ole oma rolli ja õiguseid unustanud ja kaitsevad neid ja sellega koos tegelikult ka Eesti demokraatiat ja iseseisvust.

Hoiame oma inimesi, hoiame oma riiki, hoiame oma demokraatiat! Head Eesti Vabariigi sajandat juubelit!