Ametlikke teadaandeid soovib ainsana avaldada Äripäev

 (1)

Riigikantselei korraldatud riigihankel ametlike teadaannete kirjastamiseks laekus esmaspäevaseks tähtajaks vaid üks pakkumine, mille esitas Äripäeva Kirjastuse AS.

Riigikantselei pressiesindaja sõnul kontrollib pakkumiskomisjon järgnevalt Äripäeva pakkumise vastavust esitatud tingimustele ning teeb otsuse lepingu sõlmimise osas nädala jooksul.

Äripäeva Kirjastuse pakutud hinda ametlike teadaannete väljastamiseks ei soovinud pressiesindaja ning ka Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov enne lepingu sõlmimist avaldada.

Riigihanke tingimuste kohaselt peavad ametlikud teadaanded ilmuma trükise kujul vähemalt kaks korda nädalas ja soovitavalt kindlal nädalapäeval.

Pakkumine pidi veel sisaldama kasutatavat tark- ja riistvara ning organisatsioonilisi abinõusid teadete tasuta väljaandmiseks internetis.

Ametlikud teadaanded sisaldavad Riigi Teataja poolt mitte avaldatavaid teateid, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest, valitsuse või ministrite määrustest.

Pakkumise võitja peab paberkandjal teadaanded lisatasuta saatma vastavat soovi avaldanud ajalehe tellijatele. Üksikmüüki pandavale ajalehenumbrile lisatud ametlike teadaannete eest on lisatasu võtmine samuti keelatud.

Praegu ilmuvad ametlikud teadaanded Riigi Teataja kirjastuse poolt välja antavas eraldi väljaandes, lepingu sõlmimisel Äripäevaga hakkavad teated ilmuma vaid ajalehe lisana.