Annus saab võtta 2,5 miljonit eurot dividende

 (48)
Annus saab võtta 2,5 miljonit eurot dividende
Toomas Annus Foto: Siim Lõvi

Merko Ehituse nõukogu kiitis heaks 2012. aasta majandusaasta aruande koos kasumi jaotamise ettepanekuga: maksta aktsionäridele dividendidena välja 5,31 miljonit eurot ehk 0,30 eurot aktsia kohta. Ettevõtte 2013–2018 finantseesmärgid näevad ette perioodi keskmist omakapitali tootlust 10% ning senisest kõrgemat dividendimäära, andis firma börsile teada.

AS-i Merko Ehitus 2012. majandusaasta konsolideeritud müügitulu oli 249,13 miljonit eurot ning puhaskasum 7,63 miljonit eurot. Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 5,31 miljonit eurot, mis on 0,30 eurot ühe aktsia kohta. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 98,93 miljonit eurot.

„Dividendide maksmine on iga-aastane otsus, mis sõltub ettevõtte varalisest seisust ja võimalustest. Kui vajalikud tingimused on täidetud ning tulemused soosivad, plaanime tulevikus maksta kõrgemaid dividende kui senine 20%-ne dividendipoliitika,“ ütles Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink. Ettevõtte pikaajalised finantseesmärgid aastani 2018 näevad ette dividendimäära 50–70% aastakasumist.

Kui Merko maksab 30 senti aktsia kohta dividendi, siis Merko suuromanik Toomas Annus saab võtta läbi ehitusfirma suuromaniku aktsiaseltsi Riverito ligikaudu 2,5 miljonit eurot dividende, täpsemalt 2,497 miljonit eurot.

Seotud lood:

Andres Trinki sõnul ei ole kolm aastat tagasi seatud finantseesmärgid täitunud eeskätt omakapitali tootluse ning väljaspool Eestit teenitavate tulude osas.

„Oleme edukalt kohanenud viimastel aastatel muutunud turuolukorraga, ent tulevikueesmärke mõjutab tugevalt Balti riikide ehitus- ja kinnisvaraturu lähiaastate nõrk kasvuväljavaade,“ lisas Andres Trink.

„Lähima kahe aasta jooksul ei näe me Balti riikide ehitusturu kasvu ning tingituna käesoleva Euroopa Liidu rahastamisperioodi lõppemisest väheneb ehitustellimustes ajutiselt ka riigihangete maht. Loodetavasti jäävad uuel rahastamisperioodil 2014–2020 majandusse suunatavad rahalised vahendid varasemale tasemele. Viimase aasta kogemus näitab, et eratellijate aktiivsus suuremate objektide arendamisel ja käivitamisel on tõusnud, ent siiski aeglaselt. Samas survestavad ehitussektoris valitsev tihe konkurents ja ülevõimsused ettevõtete kasumimarginaale. Balti riikide korteriturul, eeskätt pealinnades, on areng olnud positiivne ja usume et jätkub mõõdukas tehinguaktiivsuse kasv ja hinnatõus,“ kommenteeris Andres Trink Balti riikide ehitusturu lähiaastate seisu.

Tulenevalt lähiaastate turuolukorrast, madalatest baasintressidest ning ettevõtte kõrgest omakapitali baasist, on ettevõtte strateegia ja finantseesmärgid suunatud investeeritud kapitali tootluse parandamisele ja bilansi struktuuri efektiivsemaks muutmisele.

„Oleme üle vaadanud omakapitali tootluse eesmärgi ja lisaks on me eesmärk vähendada järk-järgult kinnistute osakaalu ettevõtte varades. Samuti oleme huvitatud uutest investeerimisvõimalustest, mis tugevdavad me kasvuperspektiive,“ lisas Andres Trink.

AS-i Merko Ehitus pikaajalised finantseesmärgid hõlmavad perioodi kuni aastani 2018 ning näevad ette perioodi keskmist omakapitali tootlust 10%, omakapitali osatähtsust varade mahust vähemalt 40% ning dividendimäära 50-70% aastakasumist. Finantseesmärgid vaadatakse iga-aastaselt üle lähtudes turusituatsioonist, ettevõtte finantsseisundist ja strateegiast.