Anvelt: praamihankega võivad tekkida sisulised probleemid

 (4)
Valitsuse pressikonverents 16.10.14
Andres Anvelt.Foto: Ilmar Saabas

Puhkusel viibivat majandus- ja taristuministrit Urve Palot asendav justiitsminister Andres Anvelt ütles, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) lükkas oma vastuses ümber kõik rahandusministeeriumi esile toodud punktid, mille poolest minek otseläbirääkimistega hankeliigile ei oleks olnud õiguspärane.

Samuti on ministeerium andnud selgitused, miks otseläbirääkimistega hankele üle mindi.

„Vastuse koostamisel osalesid ka Soraineni advokaadibüroo spetsialistid ja nemadki nõustusid MKM-i seisukohaga, et hankeliik on valitud õiguspäraselt ja MKM pole rikkunud ühtegi talle seadusega antud õigust,” kinnitas Anvelt.

Justiitsminister nõustus, et kui rahandusministeerium jääb ettekirjutuse juurde, tekivad hankega edasiminekul vägagi sisulised probleemid.

 „Vabariigi valitsuse seadus annab selge pädevuse valitsusel lahendada valitsusasutuste vahelised õiguslikud vaidlused. Seega saab peaminister kutsuda kokku valitsuskabineti ehk ministrid peavad selle küsimuse üle otsustama,” märkis Anvelt.