[ÄP] Äriregistrid tahetakse kohtu alt ära


[ÄP] Äriregistrid tahetakse kohtu alt ära
----

Kuna registrite töötajad pole oma käitumisega õigustanud kohtuametniku tiitlit ning Eesti kohtutel on liiga palju õigusemõistmisega mitte seotud ülesandeid, tahab kohus äriregistri ja kinnistusameti kohtute haldusalast ära anda.

Tallinna linnakohtu alluvusse kuulub praegu 11 osakonda, millest vaid viis tegeleb otseselt õigusemõistmisega. Lisaks on kohtu alluvuses äriregister, mis hõlmab endas ka laeva- ja abieluvararegistrit, kinnistusamet ja kolm kriminaalhooldusosakonda.

Lähiajal peaks justiitsministeeriumis loodama töögrupp, mis hakkab organiseerima õigusemõistmisega mitte seotud kohtuosakondade üleviimist. Tõenäoliselt võtab ministeerium osakonnad enda haldusalasse.

Tallinna linnakohtu esimehe Helve Särgava sõnul on tema kogu aeg olnud selle vastu, et täidesaatva võimu haldusalasse kuuluma pidavad osakonnad oleks kohtu alluvuses.

Esiteks seetõttu, et kohtu funktsioon on õigusemõistmine, teiseks on kohtu maine veidi ka kahjustatud, ütles Särgava.

Riigikohtu esimees Uno Lõhmus leidis, et kohtud on risustatud täidesaatva võimu ülesannetega, mis ei anna võimalust täielikult õigusemõistmisele pühenduda. “Kohtuid peetakse kõige autoriteetsemaks institutsiooniks ja seetõttu arvati kunagi, et registrid ja kinnistusamet peaks selle alla kuuluma, sest siis on sealsed andmed kõige usaldusväärsemad,” selgitas Lõhmus.

Peep SOOMAN