[ÄP] Ebaseaduslik metsaäri maksis Sonda volikogu esimehele koha


[ÄP] Ebaseaduslik metsaäri maksis Sonda volikogu esimehele koha
----

Sonda vallavolikogu umbusaldas eelmisel nädalal volikogu esimeest Kalle Kekkit, kellele heideti ette volikogu protokollide võltsimist seoses metsamaa erastamisega. Konflikti on sekkumas kaitsepolitsei.

“Meile teadaolevail andmeil on Kekki seotud ebaseadusliku metsamaaäriga,” rääkis Sonda vallavolikogu esimehe kohuseid täitev Aleksander Sinimäe. “Kekkile heideti ette vallavolikogu protokollide võltsimist seoses metsamaade erastamisega.”

Sonda vallavolikogu üheteistkümnest liikmest olid Kalle Kekkile umbusalduse avaldamise poolt kaheksa liiget.

Kekki sõnul oli tegu opositsioonivastase rünnakuga. “Samal volikogu koosolekul valiti mind, muide, vabasid põllu- ja metsamaid jagava maakomisjoni liikmeks,” lisas Kekki.

Kekki ei soostunud kommenteerima oma võimalikku seotust ebaseadusliku metsaraiega. “Uurija pole mind seni üle kuulanud,” ütles Kekki.

Sonda vallas erastatavatel maadel toimunud ebaseadusliku metsaraie ja metsamaterjali varguse kohta on algatatud kriminaalasi.

Kiviõli politseijaoskonna juhtivinspektori Vello Salulaidi sõnul kavatseb ta maikuu jooksul esitada materjalid edasi kaitsepolitseile. “Asjal on korruptsiooni hõng küljes,” seletas Salulaid. “Skeemi on kaasatud ka riigiametnikke.”

Salulaidi kinnitusel oli ebaseadusliku metsaraie üks organiseerijaid Kalle Kekki, kes tellis tulundusühistule Lactis eraldatud metsamaal raie ja jõudis osa metsa väljagi vedada. Raielubade taotlemiseks esitati valeandmeid.

“Varidokumendid on ette valmistanud keskkonnateenistuse endine inspektor Raivo Sass, kes saatuse irooniana on uuest aastast üle viidud keskkonnainspektsiooni inspektoriks,” rääkis Salulaid.

Põllumajandusega tegeleva TÜ Lactis juhatuse esimees Ivar Poltorak ütles, et Lactise juhatuse liige Kalle Kekki tegutses metsaraiet organiseerides eraisikuna. “Lactisel ei ole raiega mingit pistmist,” seletas Poltorak. “Juhatus ei olnud Kekkile andnud volitusi raie tegemiseks.”

Sonda valla politseinikud sattusid 19. aprilli öösel reidil olles juhuslikult peale metsa laadivale autole. Dokumente kontrollides avastati, et need on vormistatud teisele isikule.

Kokku tehti Sonda vallas ebaseaduslikku raiet kolmel langil. Raied loeti ebaseaduslikuks, sest nende tellijad polnud tunnistatud metsaomanikeks. Keskkonnainspektsiooni hinnangul ulatub tekitatud kahju ligi 800 000 kroonini.

Väinu ROZENTAL