Apteegi nimevaidlus viis kohtusse

 (3)

Tallinna ringkonnakohus on saatnud Yliopiston Apteekki hagi keelata ärinime Ülikooli Apteegi OÜ ning tähise Ülikooli Apteek ja sellega sarnaste tähiste kasutamise majandustegevuses Harju maakohtule uueks arutamiseks.

2005. aastal esitatud hagis taotles Yliopiston Apteekki, et kohus keelaks Ülikooli Apteegi OÜl ärinime Ülikooli Apteegi OÜ ning tähise Ülikooli Apteek ja sellega sarnaste tähiste kasutamise majandustegevuses, kirjutab SL Õhtuleht.

Harju maakohtu 2006. aasta otsusega jäeti hagi rahuldamata. Yli-opiston Apteekki apellatsioonkaebust menetlenud Tallinna ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks esimese astme kohtule.

Kostja kinnitab: põhjendused, et tähised “Yliopiston Apteekki” ja “Ülikooli Apteek” on äravahetamiseni sarnased, on alusetud.

Refereeritud artikli täistekst SL Õhtulehe veebilehel