Apteekrid ja apteegid: Õiguskantsleri ettepanek ei ole vastutustundlik

 (7)
Apteekrid ja apteegid: Õiguskantsleri ettepanek ei ole vastutustundlik
Foto: MorgueFile

Eesti Apteekrite Liit ja Eesti Apteekide Ühendus pöördusid Riigikogu komisjonide ning sotsiaalministri poole mitte toetada Õiguskantsleri ettepanekut kaotada apteekide asutamispiirangud, mis on kujunenud toimivaks lahenduseks ravimite kättesaadavuse ja ohutuse tagamisel.

„Oleme seisukohal, et õiguskantsleri ettepanek kaotada apteekide asutamispiirangud on Eesti tervishoiupoliitika seisukohalt vastutustundetu. Tervishoiupoliitikas ei saa olla kohta läbimõtlemata eksperimentidele. Kui riik asutamispiirangud kaotab ja selle tulemusena maa-apteegid kaovad, siis hilisemad katsed apteegivõrgu taastamiseks ei ole riigile enam majanduslikult jõukohased,“ rõhutasid liidud oma ühispöördumises.

Apteegid ja apteekrid juhivad tähelepanu, et õiguskantsler ei ole teemat piisavalt analüüsinud, kuulanud ära turuosaliste seisukohti, pole tutvunud Euroopas tehtud asjakohaste uuringute ega Euroopa Kohtu praktikaga ning ei tunne ravimivaldkonda. Ilmekaks näiteks selle kohta on fakt, et õiguskantsler võrdleb oma ettepanekus apteekreid taksojuhtidega. Euroopa kogemuste põhjal on piirangute kaotamine kahjulik ja loodetud positiivseid tagajärgi ei saabu, teatas liit.

„Õiguskantsler näeb täna võtmeprobleemi ettevõtlusvabaduse piiramises, kuigi Riigikohtu ja Euroopa Kohtu otsuste põhjal on rahvatervise kaitse ettevõtlusvabadusest prioriteetsem põhiõigus. Apteekide asutamispiirangute kaotamisel kallineb ravimi hind tarbijale, uued apteegid kontsentreeruvad kaubanduslikult atraktiivsematesse kohtadesse, suureneb apteekide ketistumine, väheneb konkurents ja seeläbi apteegiteenuse kvaliteet. Lisaks negatiivsele majandusmõjule avaldub negatiivne mõju rahva tervisele, sest apteekide ümberpaiknemisega ravimite kättesaadavus maapiirkondades halveneb,“ rõhutavad pöördumise autorid.

Piirangute kaotamise kahjulikkust kinnitavad Euroopas tehtud uuringud ning erinevate Euroopa riikide kogemused. Näiteks Ungari oli sunnitud alles eelmisel aastal apteegi asutamispiirangud taaskehtestama, kuna pärast nende kaotamist 2006ndal aastal ravimite kättesaadavus ning teenuse kvaliteet halvenesid.

Sel nädalal pöördus ka Euroopa apteekreid koondav Euroopa Liidu Farmaatsialiit Riigikogu, sotsiaalministri ja õiguskantsleri poole soovitusega säilitada Eestis täna kehtivad apteekide asutamispiirangud, et kindlustada elanikkonna ühtlane ravimitega varustamine. Apteekide asutamispiirangud kehtivad enamikes Euroopa Liidu riikides.