Apteekrid: miks tippjurist Teder eirab Euroopa kohtu lahendeid?

 (13)
Indrek Teder
Indrek TederFoto: Tanel Meos

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) pöördus täna apteekide asutamispiirangute tühistamise küsimuses riigikogu sotsiaal- ja põhiseaduskomisjoni poole palvega selgitada välja, kas õiguskantsler Indrek Teder on antud küsimuses tegutsenud erapooletu ja sõltumatuna, teatab liit.

Õiguskantsleril on asutamispiirangute küsimuses selge ja tugev huvide konflikt, sest ta on olnud 2005. aastal selle sama teemaga seotud. Õiguskantsleril on põhiseadusest tulenev kohustus olla sõltumatu.

EAÜ väljendab muret õiguskantsler Indrek Tederi vastuolulise käitumise pärast ning viitab vajadusele kaaluda, kas Õiguskantsleril on sobiv osaleda apteegituru edasist saatust puudutavas arutelus huvide konflikti tõttu.

Huvide konflikt seisneb selles, et 2005. aastal pöördus EAÜ vandeadvokaat Indrek Tederi poole, et ta hindaks apteekide asutamispiirangute kehtestamise seaduseelnõu kooskõla põhiseadusega. Indrek Teder teostas põhjaliku analüüsi, milles ühemõtteliselt ja selgelt asus järgnevatele seisukohtadele plaanitavate muudatuste suhtes. Teder väitis oma analüüsis, et kehtestamisel olevad asutamispiirangud on seaduslikud, sest on kooskõlas nii põhiseadusega kui ka Euroopa Liidu õigusega. Toonase Tederi analüüsi kohaselt ei moonuta piirangud ettevõtlusvabaduse olemust, kuna apteegipidamise õigus säilib. Samuti tõi advokaat Teder välja, et piirangud on kasulikud nii rahva tervisele kui ka apteegisektori arengule, sest need ei mõjuta ravimite hindu (riik kontrollib ravimite juurdehindlusi). Piirangute rakendamise tagajärjeks ei olnud toonase Tederi analüüsi kohaselt ettevõtlusvabaduse äravõtmine, vaid valdkonna edasise arengu suunamine ühiskonnale kasulikumal viisil.

Seotud lood:

„Oleme hämmastusega jälginud meie toonase nõustaja seisukohtade metamorfoosi. Indrek Teder väljendab täna seisukohti, mis on risti vastupidised varasematega. Oleme juhtinud korduvalt tähelepanu tõsiasjale, et õiguskantsleri analüüs on kallutatud, sest ei käsitle üleüldse negatiivseid tagajärgi, mida apteekide asutamispiirangute kaotamine kaasa tooks,“ kommenteeris Apteekide Ühenduse juhataja Kadri Tammepuu.

Tammepuu sõnul on jäänud seni arusaamatuks, miks Teder tippjuristina ignoreerib apteekide asutamispiirangute seaduslikkust kinnitanud Riigikohtu ja Euroopa Kohtu lahendeid.

„Erapooletu ja argumenteeritud diskussiooni asemel kasutab õiguskantsler demagoogilisi loosungeid. See on tekitanud apteekrites tõsiseid kahtlusi selles osas, kelle huve ettevõtlusvabaduse laiendamise vajadusest rääkis õiguskantsler esindab. Tõsiasi, et Teder isiklikult on oma seisukohti sajaprotsendiliselt revideerinud, annab meie kahtlustele selge aluse“ lisas Tammepuu.