Arco Vara müüs osaluse Ahtri 3 projektis Sõõrumaale

 (6)
Urmas Sõõrumaa
Urmas SõõrumaaFoto: Taavi Arus

Arco Vara tütarettevõte Arco Investeeringute AS müüs oma osaluse Ahtri 3 kinnistu omanikus Arco HCE OÜ-s ühisettevõtte teisele osanikule, milleks on Urmas Sõõrumaa U.S. Invest gruppi kuuluvale Ahtrimaa OÜ.

"Osapooled on teinud alates 2012. aasta lõpust intensiivseid jõupingutusi Ahtri 3 projekti finantsstruktuuri normaliseerimiseks, pöördudes mitmes asjas isegi kohtusse. Täna tuleb tunnustada nii Danske Panka kui ka U.S. Investi, ja soovida ennekõike U.S. Investi meeskonnale edu niivõrd suure kinnisvara-alase väljakutse edasisel teostamisel," ütles Arco Vara juhataja Tarmo Sild.

"Arco Vara grupi seisukohalt oleme tänaseks lahendanud viimase kriitilise probleemi. Tehinguga vabanesid ressursid, mille saame suunata enda projektidesse," lisas ta.

Ühtlasi restruktureeriti Ahtri 3 kinnistuga seotud laenusuhted ja lõpetati kokkuleppeliselt kõik kohtuvaidlused ühelt poolt Danske Panga ja teiselt poolt Arco HCE, Arco Investeeringute ning Ahtrimaa vahel.

Kokkulepe kohaselt ei käenda Arco Investeeringute AS leppe sõlmimisest alates Arco HCE ja Dankse panga vahel sõlmitud laenulepingust tulenevaid kohustusi.

Kokkulepe sõlmimise järel ei oma Arco Vara grupp enam mingeid õigusi ega kohustusi, mis seonduksid Arco HCE OÜ-ga või Ahtri 3 kinnistuga.

Tehingust tulenev rahavoog on Arco Vara grupile positiivne, kuid mitte olulises summas. Samuti kustutab tehingu tulemusena Arco Vara enda bilansist eraldise summas 1,9 miljonit eurot, mis moodustati Danske Pangale antud laenukäenduse katteks.

Provisjoni kustutamise tulemusena suureneb Arco Vara 2013. aasta neljanda kvartali puhaskasum 1,9 miljoni euro võrra.