Arco Vara uus juhatuse esimees on Lembit TampereArco Vara finantsala eest vastutavaks uueks juhatuse liikmeks (CFO) nimetati
senine ettevõtte investorsuhete ja corporate finance juht Heigo Metsoja, Lembit
Tampere keskendub ettevõtte üldjuhtimisele.
 
Arco Vara teatel hakkavad Lembit Tampere ja Heigo Metsoja volitused kehtima 26. augustist, samal päeval lahkuvad Aare Tammemäe ja Ahto Altjõe Arco Vara
juhatusest, samuti kutsutakse nad tagasi kõigist Arco Vara tütar- ja sidusettevõtete nõukogudest ning juhatustest. Arco Vara nõukogu esimehe Richard Tomingase sõnul on Lembit Tampere tugev spetsialist ja hea juht, kes tunneb hästi nii kinnisvara valdkonda kui ka sellega seonduvat. „Seetõttu otsustaski ettevõtte nõukogu anda talle võimaluse ennast tõestada ja ettevõtet edasi viia,” sõnas Tomingas, lisades, et ettevõte jätkab senist konservatiivset
arengustrateegiat.
 
Aare Tammemäe lisas, et lahkub ettevõttest erineva nägemuse tõttu ettevõtte
juhtimisest.
 
Lembit Tampere on viimasel viiel aastal juhtinud Austria päritolu
investeerimisettevõtte ECE Capital OÜ tegevust Balti riikides, muuhulgas
osalenud mitmete kinnisvara- ja energeetikaprojektide arenduse ning
müügitehingute korraldamisel Eestis, Lätis ja Leedus. Tampere on 1997-2004 töötanud Eesti Ühispangas (SEB Pank) Corporate Finance divisjonis
projektijuhina ja aastatel 2004-2005 SBM Pangas korporatiivpanganduse
direktorina. Tampere on omandanud bakalaureusekraadi 1997 aastal
Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis ja Lakeland Collegeś Wisconsis,
Ameerika Ühendriikides.
 
Tampere lahkub Austria investeerimisfirma ECE European City Estates AG
tütarfirma ECE Capital OÜ juhatuse liikme kohalt lähinädalatel peale formaalsuste täitmist.
 
Heigo Metsoja on viimased kolm aastat töötanud Arco Varas corporate finance ja investorsuhete juhina.
 
Lembit Tampere sõnul on Arco Vara Eesti ja Balti kinnisvaraturul äärmiselt
tugev kaubamärk. „Otsus võtta vastu Arco Vara nõukogu pakkumine ei sündinud kergelt. Võimalus olla nii tugeva ja suure meeskonna osa avaneb harva ning teadmine, et ettevõtte näol on tegemist ühe tegusama ja aktiivsema

turuosalisega terves Baltikumis sai otsuse langetamisel määravaks. Soovin
alustada operatiivselt, tutvuda meeskonna ja kontserni ettevõtetega ning
kujundada põhimõtted strateegia suunamiseks,” lisas Tampere.
 
Arco Vara nõukogu esimehe Richard Tomingase sõnul tänab Arco Vara Aare
Tammemäed, et ta nõustus vastu võtma Arco Vara juhatuse esimehe kt rolli
ettevõttele väga keerulistes oludes möödunud aasta detsembris.
 
Arco Vara on Baltimaade üks juhtivaid kinnisvaraettevõtteid, mis laieneb
Ida-Euroopa turgudel, opereerides juba Ukrainas, Bulgaarias ja Rumeenias.
Ettevõtte põhitegevuseks on kinnisvaraarendus, mida toetavad enda
kinnisvarabürood ja ehitusäri. Firmal on esindused 26 linnas ning grupis töötab
570 inimest. Arco Vara 2007. aasta konsolideeritud auditeeritud käive moodustas 727 mln krooni (46 mln eurot), puhaskasum enne vähemusosalusi 235 mln krooni (15 mln eurot) ja bilansimaht 3 564 mln krooni (228 mln eurot). Arco Vara aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil. Arco Vara avalikustab I poolaasta tulemused  29.08.
 
Lembit Tamperel pole ühtegi Arco Vara AS-i aktsiat, Heigo Metsojal on 46 500
aktsiat.
 
Lembit Tampere CV
 
Haridus
1997                   Lakeland College, Wisconsin, AmeerikaÜhendriigid.
                            Rahvusvahelineärijuhtimine
1993 - 1997      Concordia RahvusvahelineÜlikoolEestis, Bakalaureuseõpe,
                            RahvusvahelineÄrijuhtimine
Töökogemus
2003 - 2008      ECE Capital OÜ, juhatuseliige. 

2004 - 2005      SBM Pank AS, korporatiivpangandusedirektor.
1997 - 2004      EestiÜhispank AS, Corporate Finance divisjoni projektijuht.
 
Heigo Metsoja CV
 
Haridus:
2002 -                EBS, EMBA (majandus- ja finantsarvestus), omandamisel
1995-1999:       EBS, BBA (raha ja pangandus)
 
Töökogemus:
2007.02 -        Nõukogu liige, AS Tallinna Olümpiaspordikeskus
2007.02 -        Nõukogu liige, Arco Investeeringute AS
2007.07 -        Investorsuhete juht, Arco Vara AS
2005.05 -        Head of Corporate Finance, Arco Vara AS
2003.09 - 2005.05:        Juhatuse esimees, Finantsdirektor, AS Eesti Eine
                                          Ettevõtte saneerimine
2001.12 - 2003.09:        Krediidianalüütik äri poole peal, AS Hansapank
1999.12 -  2001.12:       Finantsanalüütik, Fortum Energia AS