Arengufond tellis esimese majandusuuringu


Eesti arengufond ja Tartu ülikool allkirjastasid täna leppe, mille tulemusena valmib detsembriks mahukas uuring Eesti majanduse olulisemate sektorite konkurentsipositsioonidest ja tulevikuväljavaadetest.

Arengufondi nõukogu aseesimehe Erik Terki sõnul on tegu esimese uuringuga, mida fond Eesti majanduse tuleviku hindamiseks tellib.

Arengufondi juhatuse Ott Pärna sõnul saavad uuringud olema aluseks tehnoloogiaettevõtete põhikapitali investeerimisotsuste tegemisel.

“Me oleme aastakümneid olnud tunnistajateks Soome edule, mille taga on suuresti 40 aastat tegutsenud Soome innovatsioonifond SITRA. Eesti teeb sellel teel esimesi samme, kuid oluline on teha neid õigetel alustel, sest nii antakse sisu n-ö targa raha mõistele ka praktikas,” rääkis Pärna.

Uuringut läbi viivat ekspertgruppi juhib professor Urmas Varblane ning uuringusse on lisaks Tartu Ülikoolile kaasatud ka mitmeid teisi Eesti teadusasutusi ja väliseksperte.