Arengufondi juhatuse esimeheks sai Ott Pärna


Eesti arengufondi nõukogu kinnitas oma koosolekul fondi juhatuse esimeheks Ott Pärna.

Arengufondi nõukogu esimehe Indrek Neivelti sõnul on Ott Pärna väga suure potentsiaaliga juht, kellel on töötamise kogemus nii ettevõtluses kui ka riigisektoris, seda innovatsioonipoliitika väljatöötamisel ja rakendamise koordineerimisel. Lisaks on Neivelti sõnul Pärnal vajalik teaduslik taust.

Pärna peab oma esmasteks ülesanneteks meeskonna komplekteerimist, tegevusprotsesside väljatöötamist ja arenguseire käivitamist. “Tegemist on suhteliselt väikese institutsiooniga, millel on ambitsioonikad ülesanded. Seda olulisem on arengufondi meeskonna komplekteerimine väga heade inimestega.”
Pärna on hariduselt ökonomist, kaitsnud magistrikraadi Tallinna tehnikaülikoolis. Lõppfaasis on doktoritöö Inglismaal, Sussexi ülikooli mainekas teadus- ja tehnoloogiapoliitika uurimiskeskuses SPRU. Ta on muuhulgas töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tehnoloogia- ja innovatsioonipoliitika eksperdina, juhtinud muuhulgas üle-eestilist ettevõtete innovatsiooniuuringu läbiviimist.

Pärna asub majandus- ja kommunikatsiooniameti teatel ametisse alates 2. aprillist.

Eesti arengufondi seaduse järgi võib fondi juhatus olla kuni kolmeliikmeline. Nõukogu on otsustanud, et juhatus on üheliikmeline, kuid juhatuse esimehe ettepanekul võib liikmete arvu tõsta.