ÄRILEHE DEBATT: Kuidas ja millal läheb muutmisele seadus, millega riik diskrimineerib juhatuse liikmeid?

 (39)
Ärilehe debatt
Ärilehe debattFoto: Tanel Meos

Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees Margus Tsahkna, rahanduskomisjoni esimees Rannar Vassiljev ja Teenusmajanduse Koja tegevjuht Evelyn Sepp arutasid EPL-i Ärilehe toimetuses, kuidas lahendada juhatuse liikmetele osaks saanud ülekohut, kui neilt sel kevadel võeti õigus registreerida enda palgatöö kaotamise korral töötuks ja saada töötuskindlustushüvitist.

Selle aasta 1. mail jõustunud seadusemuudatuse tulemusena ei tagata enam töötuna arvelevõtmise võimalust töötajale, kes on lisaks töökohale ka mõne äriühingu juhatuse liige. Seda isegi siis, kui tal juhatuse liikmeks olemisest sissetulekut ei ole.

Seadusmuudatuse kooskõla põhiseadusega analüüsib juba kuid õiguskantsler, kelle poole Teenusmajanduse Koda pöördus palvega asja analüüsida sel kevadel.

Toona Taavi Rõivase juhitud ja eelnõu koostanud sotsiaalministeerium kinnitas, et vastuolu põhiseadusega pole.

Aasta lõpuks on hakanud mitmed poliitikud tunnistama, et ühe probleemi lahendamisel on tekitatud uus probleem – kuigi välistati töötuskindlustushüvitisega skeemitamine, said ebaõiglase kohtlemise osaliseks kõik juhatuse liikmed.