Äripäev on sõber, Eiki Nestor vaenlane

 (5)
Eiki Nestor

Maksumaksjate liit kuulutas täna eelmise aasta maksumaksja vaenlaseks endise sotsiaalministri Eiki Nestori ja sõbraks ajalehe Äripäev.

Eiki Nestor pälvis maksumaksja vaenlase tiitli maksumaksjate liidu juhatuselt selle eest, et ta oli sotsiaalministrina vastutavaks isikuks töölepingu seaduse muutmisel, millega kaasnes maksukoormuse kasv sotsiaalmaksu baasi laienemise tõttu ning töötuskindlustuse seaduse väljatöötamisel.

Sellega tekitati maksumaksjatele põhjendamatut ebavõrdsust ja eeldati füüsilisest isikust ettevõtjaid olevat petised, teatas ETAle maksumaksjate liidu peasekretär Kalle Kägi.

Eiki Nestor märkis auhinna kättesaamisel, et ta on ka edaspidi maksumaksja vaenlase tiitlile kandideerimiseks valmis tegema tegusid, mis aitavad kaasa sotsiaalse heaolu kasvule.

2001. aasta maksumaksja sõbraks valis maksumaksjate liidu juhatus ajalehe Äripäev selle eest, et ta aasta jooksul järjekindlalt ja mitmekülgselt valgustas lugejaid maksustamise teemadel, aidates sellega kaasa maksumaksjate maksuteadlikkuse kasvatamisele, maksuseaduste parendamisele ning maksukoormuse taseme jälgitavusele Eestis.

Auhinna vastu võtnud Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov avaldas murelikkust auhinna üleandmisel selgunud asjaolu üle, et maksumaksja sõbra kandidaatide konkurents oli väga hõre, samas kui maksumaksja vaenlase kandidatuur osutus rekordiliselt tihedaks.

Maksumaksjate liit on aastast 1995 tegutsev maksumaksjate õiguseid kaitsev mittetulundusühing, millel on 2700 liiget.

Maksumaksja auhindasid antakse välja juba kolmandat aastat. Maksumaksja sõbra auhind omistatakse isikule, kes on möödunud aasta jooksul oma tegudega ja sõnadega kõige enam maksumaksjate õiguste eest seisnud.

Maksumaksja vaenlase auhind omistatakse isikule, kelle teod või tegevusetus on möödunud aasta jooksul kõige enam maksumaksja olukorda kahjustanud.