Äripäeva kasum kasvas kuus korda


Äripäeva kasum kasvas kuus korda
----

Äripäeva Kirjastuse ASi 2000. aasta esialgne auditeerimata puhaskasum oli 10,2 mln krooni, mis on ligi 6 korda enam kui 1999. aastal.

Kirjastuse kasum oli 1999. aastal 1,7 mln krooni.

Kirjastuse netokäive oli möödunud aastal 91,3 mln krooni, võrreldes ülemöödunud aastaga kasvas käive 21,6%.

"Oleme teinud suuri pingutusi toimetuse arendamiseks, reforminud müügisüsteemi ja täiustanud juhtimisstruktuuri," põhjendas Äripäeva peatoimetaja, Äripäeva Kirjastuse ASi juhatuse esimees Igor Rõtov ettevõtte ülihäid majandustulemusi möödunud aastal.

Äripäeva 2000. aasta heade tulemuste taga on reklaamituru kasv möödunud aasta teisel poolel, mis tõstis Äripäeva üleriigiliste lehtede hulgas reklaamimüügi turuliidriks.

Kirjastuse 2000. aasta reklaamimüügi netokäive ulatus kokkuvõttes 54,6 mln kroonini, sellest Äripäeva reklaami müük andis 44,9 mln kr, venekeelse majanduslehe Delovõje Vedomosti reklaam 5,5 mln kr, majandusajakirja Tulu reklaam 3,4 mln kr ja Web'i reklaam 0,8 mln kr.

Tellimuste müügist teenis Äripäeva Kirjastus möödunud aastal 33,2 mln krooni ehk 7,2 mln krooni rohkem kui aasta varem.

Möödunud aastal alustas Äripäeva Kirjastus seminaride ja konverentside korraldamisega. Toimunud 11 ürituse tegevuskasum oli 1,87 mln kr.

Kirjastuse ärikulud ulatusid 2000. aastal 84,1 mln kroonini, mis on 12% rohkem kui aasta varem. Ligi 40% ehk 33,6 mln kr kuludest moodustasid tööjõukulud (aastaga +12,2%). Tööjõukulude kasvu tingis töötajate arvu suurenemine. Oma osa andis ka headest majandustulemustest lähtuvalt kirjastuse 25 võtmetöötajale välja makstavad aastapreemiad, kokku 1,05 mln kr suuruses summas.

Kirjastuses töötas 2000. aasta lõpus 190 inimest.