AS EMV, Skanska Ehituse AS ja AS EMV Soilmec ühinevad


Reedel toimunud AS-i EMV ja Skanska Ehituse AS-i erakorralised aktsionäride üldkoosolekud kinnitasid ettevõtete vahel 29. juunil sõlmitud notariaalse ühinemislepingu.

Ühinenud ettevõte tahab saada ehitusteenuste osas Eestis turuliidriks ja arendada välja kinnisvaraarenduse valdkonna, saavutades turul selles arvestatava positsiooni, teatas EMV.

AS-i EMV aktsionäride üldkoosolek otsustas suurendada EMV aktsiate nimiväärtust seniselt 10 kroonilt 100.000 kroonile.

Selleks emiteerib ettevõte 15. detsembril 520 uut aktsiat nimiväärtusega 100.000 krooni ja vahetab senised 10-kroonised aktsiad välja uute aktsiate suhtega 1:10 000.

Kõigile aktsionäridele, kelle aktsiaid 15. detsembriks ei ole võimalik ümber vahetada, maksab EMV kompensatsiooni nende aktsiate raamatupidamislikust väärtusest lähtuvalt, mis hinnanguliselt on 22 krooni, teatas ettevõte.

Aktsionäride võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes teeb Skanska OY ostupakkumise väikeaktsionäridele neile kuuluvate aktsiate ostuks hinnaga 30 krooni aktsia.

Ühinenud ettevõtte uueks ärinimeks saab Skanska EMV AS ja ühinemisprotsess peaks lõpule jõudma käesoleva aasta lõpuks.