Asekantsler selgitab: kui ettevõte on registreeritud koduaadressile, ei hakata kellegi koju vastu tahtmist sisenema

 (47)

Rahandusministeeriumi asekantlser Dmitri Jegorov tutvustas Ärilehele lähemalt maksukorralduse seaduse eelnõu muudatusi. Selgus, et eelnõusse jäid siiski sisse ka esimesel kooskõlastusringil palju kriitikat pälvinud muudatused, millega lubatakse maksuametnikul vaadelda ettevõtja nõusolekuta tema vallasvara ning telekomid peavad hakkama maksuametile väljastama infot oma klientide kohta.

Möödunud suvel palju segadust ja vastumeelsust tekitanud maksukorralduse seaduse eelnõus on tehtud nüüd muudatused ning eelnõu saadetakse teisele kooskõlastusringile justiitsministeeriumisse.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov rõhutas, et kuigi ka praeguses eelnõus on sees punkt, et maksuhaldur saab vaadelda maksukohustuslase ettevõttega seotud vallasasja (selleks võib olla firma arvele soetatud auto ja muu tehnika, tööriistad, mööbel jne), isegi kui see ei asu majandustegevuseks registreeritud kohas. Maksuametnik saab vallasasju vaadelda ilma omaniku nõusolekuta, aga teda sellest eelnevalt informeerides.

Ehk et kui praegune maksukorralduse seadus lubab vallasasja vaadelda vaid siis kui ta on "kolmanda isiku valduses", siis muudatusega võib näiteks firmaautosid vaadelda ka olukorras, kus ettevõtte omanik või esindaja viib ise vallasvara ettevõtte territooriumilt välja.

Seotud lood:

Jegorov kinnitas, et vaatluse paragrahv on võrreldes esimese eelnõukavandiga muudetud sarnasemaks täna kehtivale seadusele. "Paratamatult tekitas pingeid see, et juristid soovisid ümber kirjutada tervet paragrahvi. Samas muudatused on äärmiselt piiratud. Näiteks on nüüd õigus kontrollida vallasvara kasutamist ettevõtte territooriumilt väljaspool."

Eelnõu seletuskirjas kirjeldatakse tänast ja muudetavat olukorda lähemalt. "MKS mõtte ega eesmärgiga pole kooskõlas olukord, kus maksuhaldur võib näiteks vaadelda käibemaksu mahaarvamise õigsuse kontrollimisel 100% ettevõtluses kasutatava sõiduauto kasutamist, kui auto roolis istub maksukohustuslase juhatuse liikme abikaasa, kuid vaatluse läbiviimise õigus justkui puuduks, kui auto roolis istub maksukohustuslase juhatuse liige ise.

Lünga tõttu tekkinud olukord oleks võrdselt küsitav ka ükskõik millise muu vallasvara suhtes - tööriistad, sisustus, majandustegevuses kasutatav tehnika jms. Puudub mõistlik põhjendus, miks peaks olema erinevalt reguleeritud maksuhalduri õigused vaatluse läbiviimisel sõltuvalt olukorrast, kus maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuses kasutatav vallasasi on maksukohustuslase enda või kolmanda isiku valduses. Seetõttu täiendatakse MKS § 72 lõiget201 uue normiga, mille kohaselt on maksuhalduril õigus vaadelda ka maksukohustuslase valduses olevat vallasasja, mis asub väljaspool tema majandus- või kutsetegevuses kasutatavat kinnisasja."

Jegorov rõhutas ka, et olukorras, kus ettevõte on registreeritud inimese kodusele aadressile, ei siseneta kellegi koju vastu tahtmist. "Meil on olnud selliseid juhtumeid ka varem, kus maksumaksja on pakkunud näiteks et ta teeb pilte sellest varast, mida ta on soetanud ja ettevõtluseks kasutab. Aga see on pigem erandjuhtum," rääkis Jegorov.

"Oluline on see, et vaatlus kui selline ei tohi toimuda kodudes ja vaatlus on ainult üks aspekt, üks infokild konkreetses maksumenetluses, kus lähemalt uuritakse, kuiads soetatud vara kasutatakse." Ta lisas, et kõik sellised maksuhalduri kontrollid saavad toimuda ainult siis kui (juriidilise) isiku suhtes on alustatud maksumenetlust.

Rahandusministeeriumi kava kohaselt jõustub seadus käesoleva aasta juulikuus. Enne on aga vaja eelnõul läbida justiitsministeerium, valitsuskabinet ja saada heakskiit ka riigikogust.

Vaata Jegorovi selgitusi ja teiste muudatuste põhjendusi lähemalt juba videost!