Audiitorid soovitavad OÜ Ermamaalt tagasi nõuda 90% toetusest, EAS maksaks summa oma eelarvest

 (421)
PRESSIKONVERENTSI BLOGI, FOTOD ja VIDEO
Audiitorid soovitavad OÜ Ermamaalt tagasi nõuda 90% toetusest, EAS maksaks summa oma eelarvest
Foto: Raivo Tasso

Täna valminud rahandusministeeriumi audit soovitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel endiselt presidendilt Toomas Hendrik Ilveselt tagasi nõuda 90% OÜ Ermamaale antud toetusest. See tähendaks, et Ilves peaks 190 000 eurosest toetusest tagasi maksma 171 000 eurot.

Rahandusministeerium soovitab lähtuda nende nõuandest - tagasi nõuda 90 protsenti, mis arvestab proportsionaalselt, et Ärma talu oli avatud avalikkusele turismitaluna vaid kuus kuud nõutud viiest aastast (ehk 60 kuust).

Ka EAS-i tellitud audit sõnastab, et "lõpliku otsuse tõlgendus ei ole kooskõlas tavaliselt projektide sihipärase elluviimise viie aasta nõude mittejärgimise puhul kasutatud lähenemistega". Samuti osutatakse, et ei ole arusaadav, miks tehti otsus just selline ehk kõrvale jäeti "taotlejale ebasoodsamad ning tagasinõude summat potentsiaalselt suurendavad tõlgendused".

EAS avalikustas pressikonverentsil, millise otsuse nad lähtuvalt auditite soovitusest teevad. EASi nõukogu esimehe Erki Mölderi sõnul arutas nõukogu täna mõlema, nii EASi tellitud kui ka rahandusministeeriumi auditi tulemusi ja leidis, et suurim ja sisuliselt ainuke etteheide EASi juhatusele on see, et 2016. aastal oleks tulnud Ärma talu otsuse jaoks võtta rohkem aega. Mölder juhtis tähelepanu, et 2016. aastal olid juhatusel väga piiratud vahendid selle otsuse muutmiseks ning et alternatiiv oleks siis olnud alustada täiesti uut tagasinõude menetlust, mida nüüd suure tõenäosusega ka tehakse.

Seotud lood:

EASi juhatuse esimees Hanno Tombergi sõnul oodatakse nüüd Euroopa Komisjoni otsust ning juhul, kui komisjon küsib Ilvesele antud toetuse tagasi, siis EAS maksab selle ise kinni oma vaiete fondist ja hakkab siis vaatama, et kas ja kuidas saab seda omakorda Ermamaalt tagasi küsida.

Samuti kaalub EAS, et kas alustada juba praegu täiendava menetluse alustamist, mille lõpptulemus on Ilveselt täiendava tagasinõude tegemine või mittetegemnine. Aega selleks on ette nähtud seaduse järgi 3 kuud ja sellega plaanitakse mitte väga kiirustada, ütles Tomberg.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et nüüd tuleb selgeks teha, kes millistel tingimustel sellised otsused üldse tegi. Oviir selgitas, et 2012. tehti otsus, mis on täielikult argumenteerimata ja mille tõttu on keeruline öelda, et miks see otsus selline on? See ongi ministri jaoks kõige suurem küsimus.

Delfi tegi pressikonverentsist ka otseülekande nii pildis kui sõnas. Loe sellest siit:

EASi pressikonverents Ärma teemal
Pressikokonverents on lõppenud. Jääge kindlasti Ärilehe vahendusel teemaga kurssi!
https://twitter.com/tahvinaf/status/793808204979462144
EASi nõukogu esimees Mölder: põhjus ka, miks me täna otsusega ei kiirustanud, on see, et ka Ilves ilmselt on samuti pressist seda otsust lugenud, et ta võib nüüd ka ümber mõelda senine otsus. Seda keegi ei keela ja ta võib ka selle tagasi maksta ju ise. Meie lähme protsessidega edasi ja valmistame ette täiendavat menetlust ning ootame ära Euroopa Komisjoni seisukoha.
Oviir: kas kellegi töökoht on ohus, see on nõukogu otsus.
Oviir: kui protsessid on paigas, ei saa tekkida näiteks presidendi eelistamist. Kui on olemas argumentatsioon, siis ei teki ka kahtlusi. Mis toimus 2012. aastal kellegi peas, seda me ju ei tea. 2016. aasta otsuse kiirus on minu jaoks samuti küsimus. Kas seda käsitleda kordusteatisena või haldusotsusena, on juristide arutada. Olen seda ka küsinud juristidelt ja nad tegelevad sellega hetkel. Kui see on selge, siis on nõukogu ja juhatuse ülesanne ja vastutus sellele reageerida.
Ettevõtlusminister Liisa Oviir: tuleb selgeks teha, kes millistel tingimustel sellised otsused tegi. 2012. tehti otsus, mis on täielikult argumenteerimata ja mille tõttu on keeruline öelda, et miks see selline on? See on minu jaoks kõige suurem küsimus. Minu ülesanne on jälgida EASi nukogu ja juhatuse tööd, et enam selliseid asju ei juhtuks. Protsessid peavad olema piisavalt kirjeldatud.
Tomberg: EAS kaalub täiendava menetluse alustamist, mille lõpptulemus on täiendava tagasinõude tegemine või mittetegemnine. Aega selleks meil 3 kuud. Kaasame ka ministeeriumi.
Tomberg: Ermamaa sai teada tagasinõude otsusest 2012. aastal. Millal aga Ilves teada sai, seda ma ei oska kommenteerida, sest Evelin Ilves oli toona juht ja otsus sai edastatud Ermamaale.
Mölder: oleksime auditi tellinud ka siis, kui avalikkus poleks nõudnud, sest me kõik oleme tundnud, et 10 protsendi määr on natuke ebaõiglane antud juhtumil.
Mölder: EAS peab tegema järeldused ja korrigeerima vead. KPMG auditis on selgelt kirjas tehtud vead. Peame oma sisemisi protsesse muutma.
Tomberg: viime läbi sõltumatu haldusotsuse. Me arutasime ka tagasiastumise küsimust ja võin öelda, et EASi juhatus kaalus suvel kõiki argumente ja tuleb tunnistada, et tagasinõude teatis tehti liiga kiiresti. See oleks tulnud teha natuke kaalutletumalt.
Kuidas ja kui palju vastutavad endised EASi juhid? Mölder: hinnang nende tegevusele on antud, kas sellest kaasneb ka mingi täiendav tegevus, seda hetkel öelda ei oska.
Tomberg: ma pole Ilvesega suhelnud selle otsuse suhtes. Täna ei tea me, mis tulemuseni see menetlus jõuab. 2012. aasta otsus on menetletud ja uut alustada on väga keeruline.
EASi juht Hanno Tomberg: juhul kui Euroopa Komisjon küsib selle tagasi, siis EAS maksab selle tagasi vaiete fondist ja hakkab siis vaatama, et kas ja kuidas saab seda Ermamaalt tagasi küsida.
Mölder: 2016. aastal olid juhatusel väga piiratud vahendid selle otsuse muutmiseks. Alternatiiv oleks siis olnud alustada täiesti uut tagasinõude menetlust ja seda ka suure tõenäosusega seda ka alustatakse.
EASi nõukogu esimees Mölder: see ongi ainuke etteheide EASi juhatusele, et 2016. aastal oleks tulnud võtta rohkem aega selle otsuse kaalumiseks. Mis saab edasi, sellest räägib EASi juht Hanno Tomberg.
Auditid ütlesid, et EAS on teinud mitmeid vigu. Samuti oli auditite kohaselt EASi otsus erakordselt soosiv Ilvese suhtes.
EASi nõukogu koosolekul arutati olukorda ja peamiseks küsimuseks oli see, et kas see menetelmine toimus reeglitepäraselt ja mis on edasisised sammud, ütles EASi nõukogu esimees Erki Mölder.
Pressikonverents algab kohe.
Pressikonverentsi aeg viibib veidi, teatas just meie operaator. Siiski peaks see peagi algama.
Kell 15 algaval pressikonverentsil peaks EAS tegema avalikuks enda tellitud auditi tulemused, mille viis läbi sõltumatu audiitorfirma KPMG. Lisaks tuleb asutusel avalikkusele selgitada: kas Ilveselt küsitakse rohkem raha tagasi, kui jah, siis palju rohkem ja mis on üldse järgmised sammud selles juhtumis.
https://twitter.com/ViljaKiisler/status/793794802802458625
Ilvese enda selgitus avalikkusele: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/toomas-hendrik-ilvese-selgitus-eesti-avalikkusele?id=76001043
EASi juhi esmased kommentaarid peale oktoobri alguses tehtud otsuse avaldamist: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/easi-juht-arma-talu-toetuse-otsusest-kumne-protsendi-maar-lepiti-kokku-juba-2012-aastal?id=75899297
Siin mõned taustalood, kuidas asi alguse sai ja millised on olnud mõningad reaktsioonid seni: https://arileht.delfi.ee/news/uudised/president-ilves-otsustas-mitte-luua-turismitalu-ja-maksis-easi-toetuse-vaid-osaliselt-tagasi?id=75897697

Ministeerium oli aga oma auditis konkreetsem:

Rahandusministeerium osutab, et teiste toetuse saajate puhul on EAS 2011. ja 2012. aastal rakendanud tagasinõude arvutamist vastavalt sihtotstarbeliselt kasutatud ajale. "Näiteks on EAS mittesihipärase kasutamise ajalisest proportsioonist lähtuva tagasinõude otsuse teinud teisele toetuse saajale 5. märtsil 2012. a ehk kolm nädalat enne OÜ-le Ermamaa tehtud otsust," ütleb ministeeriumi nõuandev töö.

Audit ütleb selgesõnaliselt, et Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamine ei ole käsitletav projektieesmärkide täitmisena.

Üllatuslikult selgub veel auditist, et veebruaris 2012, poolteist kuud (!) enne otsuse tegemist, saatis rahandusministeeriumis paikneva korraldusasutuse jurist EAS-ile kommentaarid OÜ Ermamaa otsuse projektile ning andis soovituse lähtuda tagasinõude suuruse määramisel sihtotstarbeliselt kasutatud aja proportsioonist. "EAS on 2012. aasta otsustes viidanud 17 kuu pikkusele sihtotstarbelise kasutamise perioodile, kuid on eksinud reeglite tõlgendamisega."

Kokkuvõtteks leiab audit, et OÜ Ermamaa kasutas valminud majutusasutust ja konverentsikeskustsihtotstarbeliselt kuus kuud ning siit tulenevalt hindavad audiitorid mitteabikõlblikuks 90% eraldatud toetustest ehk 171 353,52 eurot (60 kuust ei kasutatud objekti sihipäraselt 54 kuud ehk 90% ajast).

EAS tegi 2012. aastal otsuse, et Ilveselt nõutakse tagasi vaid 10 protsenti toetusest, sest ta oli siiski kasutanud Ärma talu enda külaliste vastuvõtmiseks kümne presidendiks oldud aasta jooksul. Kuna avalikkuses tekitas nõude määr küsitavusi, lasi ettevõtlusminister Liisa Oviir tellida KPMG-lt auditit EASi tegevuse kohta ning kui ka Euroopa Komisjon nõudis projekti kohta lisainfot, alustas auditiga ka rahandusministeerium.

Loe rahandusministeeriumi otsust SIIT.

Ekspressi konverents 2020