Autoremonditöökojad Keskkonnainspektsiooni luubi all

 (21)
Keskkonnainspektsiooni reid autoremonditöökodadesse
Keskkonnainspektsiooni reid autoremonditöökodadesseFoto: Priit Simson

Autoremonditöökojad on ka tänavu Keskkonnainspektsiooni kõrgendatud tähelepanu all, sest aasta lõpus läbiviidud kontrollimised näitasid, et selles valdkonnas esineb jätkuvalt rikkumisi. Üheks tõsisemaks probleemiks on vanaõli põletamine.

Eelmise aasta lõpus kontrollis Keskkonnainspektsioon 105 remonditöökoda üle Eesti. 34 ettevõttes ehk kolmandikul kontrollitutest avastati erinevaid puudusi: ei peetud kinni vanaõli käitlemise nõuetest, jäätmeid ei kogutud ega sorteeritud nõutaval viisil, ohtlike jäätmete mahutitel puudus nõuetekohane märgistus, samuti tuvastati keelatud lahustite kasutamist. Enim rikkumisi tuvastati Harjumaal, kus on teiste maakondadega võrreldes ka arvukamalt autode remondi ja hooldusega tegelevaid ettevõtteid.

Nelja Tallinnas tegutseva ettevõtte suhtes alustati väärteomenetlust. Kõigil juhtudel oli probleemiks vanaõliga kütmine. Lisaks väärteomenetlustele alustati Tallinnas neli järelevalvemenetlust ja tehti üks suuline hoiatus.

Ülejäänud rikkumiste puhul on menetluse alustamine otsustamisel, osal juhtudest on vaja asjaolusid täpsustada ja viiakse läbi täiendav kontroll.

Ka varasemad autoremonditöökodade kontrollimised ja Keskkonnaministeeriumi 2012. aastal läbiviidud uuring on näidanud, et vanaõli käitlemisega on probleeme. Ei teata või ei arvestata sellega, et vanaõli on ohtlik jääde, mille käitlemiseks on vaja jäätmeluba ning et vanaõli tohib üle anda ainult ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele.

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna peainspektor-nõuniku Tarmo Tehva sõnul püsib kahjuks paljudel arusaam, et kui müüakse vedelkütuste põletamiseks mõeldud katlaid, mida tihtipeale reklaamitaksegi vanaõli katelde või põletitena, siis järelikult tohib vanaõli põletada.

2013. aasta sügisel korraldasid Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet, AMTEL Keretööde Alaliit ja Eesti Jäätmekäitlejate Liit autode remondi ja hooldusega tegelevatele ettevõtetele teabepäeva, kus selgitasid, mida peab vanaõli ja muude ohtlike ainete käitlemisel silmas pidama. Sellele vaatamata ei ole probleemid kadunud.

Keskkonnainspektsioon jätkab autoremonditöökodade kontrollimist ning tuletab meelde, et vanaõli põletamine toob kaasa rahatrahvi füüsilisele isikule kuni 1200 eurot ja juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.