Balti riigid ja Poola käivitasid ametlikult liitumise Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga

 (9)
Eleringi juhtimiskeskus
Eleringi juhtimiskeskusFoto: Rauno Volmar

Poola elektrisüsteemihaldur PSE edastas möödunud reedel, 21. septembril Euroopa elektrisüsteemihaldurite võrgustiku ENTSO-E Mandri-Euroopa regionaalsele töögrupile Baltikumi elektrisüsteemihaldurite taotluse ühineda Mandri-Euroopa sünkroonalaga, teatas Elering.

Baltikumi elektrisüsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid esitasid Poola süsteemihaldurile PSE ametliku sooviavalduse ühinemaks Mandri-Euroopa sünkroonalaga möödunud nädalal.

Mandri-Euroopa sünkroonalaga liitumise avaldus tugineb läbiviidud dünaamilise talitluse ja sageduse stabiilsuse uuringul, mis kinnitas sünkroniseerimise tehnilist ja majanduslikku teostatavust.

Baltikumi põhivõrkude sünkroniseerimine Mandri-Euroopa sünkroonalaga toimub ühendamise stsenaariumi järgi olemasoleva 400 kilovoldise Ełk-Alytus vahelduvvoolu õhuliini ehk LitPol Linki ja juurde ehitatava merealuse alalisvoolukaabli kaudu.

ENTSO-E Mandri-Euroopa piirkondlik töögrupp määrab projekti meeskonna, kelle ülesandeks on sõnastada detailseid meetmeid sisaldav ühinemise leping, mille süsteemihaldurid allkirjastavad 2019. aasta kevadel, eesmärgiga liituda sünkroonalaga aastal 2025.

Praeguste plaanide kohaselt peaks Euroopa Komisjon algatama vajalikud toimingud suhtluseks Venemaa ja Valgevenega kindlustamaks, et desünkroniseerimise protsess toimuks täiendavate riskideta nende riikide elektrisüsteemidele, mis Mandri-Euroopa sünkroonalaga liitumise protsessis osalevad.