Balticconnectorit elektriga varustavad alajaamad on valmis

 (2)
Balticconnectorit elektriga varustavad alajaamad on valmis
Kiini alajaamFoto: Elering

Eleringil on valmis saanud uus alajaam Viljandimaal Kiinis ja alajaama laiendus Paldiskis, mis on vajalikud Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnectori Puiatu ja Paldiski kompressorjaamade elektriga varustamiseks.

Kiinis valmis Eleringil täiesti uus 110/20-kilovoldine alajaam koos uue 110/20-kilovoldise trafoga. Eleringi Paldiski alajaamas valmis uus 110/20-kilovoldine lahter koos 110/20-kilovoldise trafoga.

Balticconnectori elektriliitumiste käigus rajati ka mitmeid madal- ja keskpinge liitumisi gaasimõõte- ning gaasireguleerimisjaamadele.

Nii Puiatu kui Paldiski kompressorjaamade ühendamiseks alajaamadega tuli rajada ligi viiekilomeetrine ja 20-kilovoldise pingega maakaabelliin. Kiini alajaama juures rekonstrueeriti üks kilomeeter teed.

Alajaamade ehitamiseks korraldas Elering riigihanke koostöös jaotusvõrguettevõttega Elektrilevi, mis saab valminud Kiini alajaama ja Paldiski alajaama laiendust kasutada oma klientide varustuskindluse parandamiseks. Ehitustööd teostas mõlemas alajaamas Merko Infra. Tööd maksid kokku üle kahe miljoni euro.

Kiini ja Paldiski alajaamade ehitustöid, nagu ka muid Balticconnectori investeeringuid kaasrahastab Euroopa Liit.