BIGBANK muudab ärinime


Senine Balti Investeeringute Grupi Pank AS viis alates 23. jaanuarist oma ärinime kooskõlla ettevõtte uue rahvusvahelise kaubamärgiga BIGBANK, võttes ametliku ärinimena kasutusele BIGBANK AS.

Pank esitas äriregistrile vastava muudatuse taotluse 7. jaanuaril, uus ärinimi registreeriti ja hakkas kehtima alates 23. jaanuarist. Panga Läti ja Leedu filiaalide ametlike ärinimede muudatused viiakse sisse lähiajal vastavalt kohalikele reeglitele, teatas pank.

BIGBANKi juhatuse esimehe Targo Rausi sõnul on ärinime muutus plaanitud jätk panga kaubamärgi vahetusele eelmise aasta novembris, kui varasemalt kaubamärgi BIG all tegutsenud ettevõte võttis rahvusvahelistel turgudel kasutusele ühtse märgi BIGBANK.

„Ärinime vahetus ei too meie klientide ja partnerite jaoks kaasa sisulisi muudatusi - kõik senised lepingud ja kohustused jäävad kehtima. BIGBANKiga arvelduste tegemistel tuleb aga nüüdsest kasutada uut nime,“ lausus Raus.

BIGBANK AS on Eesti kapitalil põhinev spetsialiseerunud krediidiasutus, millel on filiaalid Lätis ja Leedus ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Soomes. BIGBANKi võlakirjad on noteeritud Tallinna ja Stockholmi börsil.