Börs andis kahele ettevõttele hoiatuse, kolmas sai trahvi


Börs andis kahele ettevõttele hoiatuse, kolmas sai trahvi
Foto: Priit Simson

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon määras UPP Olaines OÜ-le trahvi ja AS-ile Ekspress Grupp ning AS-ile Silvano Fashion Group hoiatuse.

UPP Olainesile määrati tuhandeeurone leppetrahv, sest ettevõte ei esitanud õigel ajal mullust majandusaasta aruannet ega käesoleva aasta esimese kvartali vahearuannet.

2018. aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg saabus tänavu 30. aprillil, kuid selleks ajaks UPP Olaines OÜ auditeeritud aruannet ei esitanud. UPP Olaines OÜ avalikustas 2018. aasta auditeeritud majandusaasta aruande 14. juunil.

UPP Olaines OÜ avalikustas 2019. aasta esimese kvartali auditeerimata vahearuande 4. juunil, kuid tähtaeg oli 31. mai 2019 a.

Komisjon määras hoiatuse Ekspress Grupile, kuna ettevõte avalikustas 7. oktoobril börsiteate, milles teavitas suunatud võlakirjaemissioonist, kuid jättis eelnevalt avalikustamata teabe kavandatava võlakirjaemissiooni kohta.

Samuti sai hoiatuse Silvano Fashion Group, mille 3. mai üldkoosoleku otsuse kohaselt valiti uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, aga teabe avalikustamisega uue nõukogu liikme tausta kohta viivitati 10. maini. Kui juhatuse või nõukogu liikmeks valitakse või määratakse uus isik, on ettevõte kohustatud avalikustama nimetatud isiku viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjelduse, kuuluvuse äriühingute juhtorganitesse ning teabe nimetatud isikule kuuluvate emitendi hääleõigusega aktsiate arvu kohta.

26. mail avalikustas AS Silvano Fashion Group I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuande, täpsustamata piisava põhjalikkusega majandustulemuste muutusi.

Ettevõtte poolt börsiteatena avalikustatav majandustulemuste kommentaar peab sisaldama aruandeperioodi majandustegevuse ja finantstulemuste täielikuks ja objektiivseks hindamiseks vajalikku teavet, sealhulgas teavet erakorralise või ühekordse iseloomuga tulude ja/või kulude kohta.