Börs andis Tallinna Sadamale rohelise tule


Tallinna Sadama bõrsile mineku pressikonverents
Tallinna Sadama juhid teavitasid avalikkust Tallinna Sadama börsile mineku plaanidest.Foto: Hendrik Osula

Tallinna börsi noteerimis- ja järelvalvekomisjon otsustas täna rahuldada Tallinna Sadama börsiletuleku taotluse. Noteeritakse kuni 263 miljonit uut aktsiat nimiväärtusega 1 eurot.

Tingimusteks seab börs, et:

• Pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
• Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad aktsiad kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
• Pakkumise õnnestumise korral on tingimuslik aktsiakapitali suurendamine Äriregistris registreeritud;
• Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Tingimuste täitmisel on AS-i Tallinna Sadam aktsiate esimeseks kauplemispäevaks 13. juuni. Sadama aktsiate märkimine kestab 6. juunini.

Tallinna Sadam kavatseb emiteerida kuni 75 404 968 uut aktsiat. Peale selle kavatseb ainuaktsionär Eesti Vabariik müüa kuni 11 300 000 olemasolevat aktsiat. Dividende peaks aastail 2019–2020 olema vähemalt 30 miljonit eurot aastas ja alates 2021. aastast vähemalt 70% eelmise aasta puhaskasumist.