Börs eemaldas Tallink Grupilt aktsialt vaatlusmärke


Tallink Megastari esimene väljumine
Tallink Megastari esimene väljumineFoto: Tallink/Andres Raudjalg

Nasdaq Tallinna börsi juhatus otsustas 26.03.2018 eemaldada Tallink Grupi aktsiatelt vaatlusmärke viivitamatult.

Börs lisas vaatlusmärke 25. juulil 2017 seoses Tallink Grupi poolt 6. ja 19. juulil 2017 avalikustatud börsiteadetega. Börsi hinnangul võisid Tallink Grupi poolt viidatud börsiteadetes avaldatu kogumis, eriti viide võimalikule ülevõtmispakkumisele mõjutada investorite huve ning börs pidas vajalikuks juhtida sellele asjaolule investorite tähelepanu.

Seoses Tallink Grupi poolt 23. märtsil 2018 avaldatud börsiteatega, milles teavitas strateegiliste võimaluste leidmise protsessi lõpetamisest, otsustas börsi juhatus lõpetada lisatud vaatlusmärke kasutamise selle tinginud asjaolude äralangemise tõttu.