Bürokraatia: toodete pakendamise nõuded lihtsustuvad


Toodete pakendamine EL-s on sätestatud kahe direktiiviga – 70 erinevat tarbijatele suunatud toodet tohivad olla turul vaid teatud kogustena.

 •• Nõudmised kehtivad kosmeetikavahendite, loomatoitude, kodukeemia ning toiduainete osas. Paari nädala eest otsustas Euroopa Nõukogu nendest piiravatest nõuetest edaspidi loobuda.
•• Siiski on tegemist järkjärgulise üleminekuga. Vähemalt 5 aastat on jätkuvalt jõus praegused nõudmised või, pasta, kohvi ja suhkru pakendamisele. Nõudmiste kergendamisele olid vastu Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Kreeka ja Küpros, kes väidetavalt püüavad oma turgu kaitsta ja põhjendavad eksisteerivat süsteemi tarbijate harjumustega.
•• Taoline liberaliseerimine on üks osa Euroopas palju meediatähelepanu saanud “parema õigusloome” initsiatiivist, millega püütakse EL kodanikele lähemale tuua – EL soovib eelkõige vabaneda oma ülereguleerija imidzŠist.
•• Algupäraselt on pakendamist reguleerivad direktiivid pärit 1970-ndatest. Näiteks tohivad kalapulgad tänaseni olla pakendatud kaheksasse erinevas suuruses pakendisse, alates 150 grammisest kuni 1,8 kilosteni. Hambapasta tohib samuti turul olla vaid üheksas erinevas suuruses. Piirangute eesmärk oli tagada toodete vaba ringlemine EL siseturul, tänaseks on selline põhjendus oma aktuaalsuse kaotanud.
•• Need liikmesriigid, kes kehtestavad üleminekuperioodid eelpoolmainitud neljale tootele (kohv, suhkur, või, pasta), peavad siiski laskma turule teisi importijaid, kelle tooted on pakendatud teisiti. Euroopa Komisjoni sõnul on tulevikus tarbijatel ja kaupmeestel suurem valikuvabadus ning tootjatel suurem võimalus tootevalikut kujundada.