CeBIT suurendas Eesti ekspordivõimalusi


Eile lõppes nädal aega Hannoveris Saksamaal toimunud mastaapne info- ja kommunikatsioonitehnoloogia mess CeBIT 2007, mis näitas Saksamaa tuntavalt kasvanud huvi Eesti IT-teenuste vastu.

"Kaheksa aasta jooksul, välja arvatud ehk Eesti ühinemine Euroopa Liiduga, ei ole Eesti saanud nii palju positiivset kajastust Saksamaa suuremates päeva- ja majanduslehtedes kui nüüd e-valimiste puhul. See tõstis Eesti huviorbiiti ka messil," sõnas ettevõtluse arendamise sihtasutuse esindaja Saksamaal Riina Leminsky.

Eesti stendi vastu tundsid võrreldes eelmiste aastatega palju suuremat huvi nii Saksa avalik sektor kui ka ettevõtjad. "Ühe põhjusena võib esile tuua majanduse olukorda Saksamaal, mis on pärast mitmeaastast paigaltammumist jälle tõusuteel. Kasvavad investeeringud seadmetesse ja otsitakse uusi kasutajasõbralikke tarkvaralahendusi. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted tahavad vahetada välja aastakümneid kasutusel olnud töömahukad programmid. Samuti otsivad kohalikud omavalitsused võimalusi lihtsustada ametkondade igapäevast tööd," ütles Leminsky.

“Meie lahendused kõnelevad sageli juba meie endi eest – seepärast oli meie stendil rohkem spetsialiste kui müügimehi,” selgitas tööd Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse kommunikatsioonijuht Rica Semjonova. Erilist huvi pälvis tema sõnul ID-kaarti kasutamine ja e-hääletamine. "Küsiti, kas Eesti elab ikka reaalajas või juba tulevikus. Saksa suurima tiraažiga majandusajakiri Wirtschaftswoche kirjutas, et märk "Welcome to Estonia" võinuks olla ka "Welcome to the future"," tõi Leminsky näite Eesti heast IT-kuulsusest.

Eesti stendi külastasid mitmed kõrged poliitikud ning ametnikud. Näiteks viis end e-riigi arengutega kurssi Läti Vabariigi transpordiminister Ainars Šlesers, e-kool vaimustas Alam-Saksi haridusministrit Bernd Busemanni ning kaheksaliikmeline Saksamaa linnapeade delegatsioon tutvus ID-kaardi ning portaali “eesti.ee” kasutusvõimalustega.

CeBIT 2008 leiab aset 4.- 9. märtsini 2008. Muudatusena on plaanis lühendada mess seniselt seitsmelt päevalt kuuele ja pöörata rohkem tähelepanu erialakülastajatele.