Crowdestate asutaja: Kevade 9 ühistarahastuse laenu on vara lugeda hapuks või lootusetuks

 (8)
Loit Linnupõld
Loit LinnupõldFoto: Eero Vabamägi

Kevade 9 projekti puhul on projekti sponsor jätnud täitmata oma lepingulise kohustuse investoritele tähtaegselt intressi maksta. Projekti Sponsorile on antud tähtaeg kõikide lepingutest tulenevate nõuete tasumiseks. Juhul, kui nimetatud tähtajaks kõiki nõudeid ei ole täidetud, algatame täitemenetluse ning realiseerime nõuete tagatiseks oleva kinnisvara, kommenteeris Ärilehele Crowdestate asutaja Loit Linnupõld.

Lepingujärgsete maksetega viivitamine on investorite jaoks kindlasti ebameeldiv, kuid meie hinnangul peaks tagatise realiseerimisest laekuvast tulust piisama kõikide investorite nõuete tasumiseks.

Ülejäänud Crowdestate’i projektid edenevad plaanipäraselt ning meie 38-st investeerimisvõimalusest on tänaseks eduka lõpuni jõudnud juba 11. Näiteks just 06.05.2017 teostas Endover lepingujärgse väljamakse R.Tobiase 3 arendusprojektist ning järgmine, Tööstuse 47B Loftide lepingujärgne makse on planeeritud mai lõppu.

Usun, et üksiku projekti maksehäire mõju ühisrahastuse tervisele on pigem väike, kuna ühisrahastajad on harjunud oma investeeringuid erinevate platvormide ja suure hulga projektide vahel hajutama. Kuigi tänane Sponsoripoolne kohustuste mittetähtaegne täitmine on ebameeldivaks kogemuseks nii Crowdestate'ile kui ka meie 15000 investorile, siis ei ole ühtegi põhjust nimetatud laenu lugeda “hapuks” või lootusetuks. Nimetatud laen on tagatud 1. järjekoha hüpoteegiga ning see annab Crowdestate’le võimaluse investorite huvisid kaitsta, kasutades kõiki seadusest tulenevaid võimalusi tagatise realiseerimiseks.