Danske Banki Eesti juhtmine on likvideerimiskomitee käes

 (3)
Danske bank sildid eemaldati öösel
Danske Banki öösel eemaldatud sildid Foto: Andres Putting

Danske Bank teatas kolmanda kvartali tulemustes, et sisuliselt on panga tegevus Eestis lõppenud, jäänud on veel vaid peamiselt lahendamist vajavad tehnilised asjad. Panga juhtimine on Eestis likvideerimiskomitee käes.

Pank paneb kinni klienditeeninduse ka teistes Balti riikides ja Venemaal, kuid Leetu jääb alles teenuskeskus, mis teenindab grupi teisi üksuseid.

Danske Bank on jätkuvalt Eestis üleskerkinud rahapesu teemadel mitmesuguste rahvusvaheliste võimude uurimise all. Panga suhtes on käimas kriminaal- ja regulatiivsed uurimised Eestis, Taanis, Prantsusmaal ja USAs. Pank teeb uurimisel võimudega koostööd. Millal võiks uurimine lõppeda ja millise tulemusega, on ebaselge.

Danske Banki Eesti mitteresidentide portfelli siseuurimine peaks järeldustega lõpule jõudma 2020. aasta neljandas kvartalis. See on hinnanguline aeg ja võib olude muutudes muutuda ja seda näiteks võimude palvel. Lisaks Eesti mitteresidentide portfelli ülevaatusele käiakse üle kõigi kolme Balti riigi mitteresidentide kliendid.