Detsembris oli elektribörsi hind aasta madalaim

 (1)
Detsembris oli elektribörsi hind aasta madalaim
Foto: Andres Putting

Põhjamaade elektribörsil Nord Pool Spot jäi detsembrikuu Eesti hinnapiirkonna tasemeks 32,6 eurot MWh, mis on kogu elektribörsi Eestis tegutsemise aja madalaim hind ning sarnasel tasemel kodutarbijatele kehtiva reguleeritud turu hinnaga.

NPS Eesti 32,6 EUR/MWh hind detsembris oli ühtlasi kogu Baltikumi ja Põhjamaade madalaim. Võrreldes novembriga langesid 21% võrra nii Eesti kui Soome hinnad. Süsteemi keskmine hind langes 18% ning jäi 33,74 EUR/MWh tasemele. Detsembrikuu hinnalanguse tingis oodatust oluliselt soojem ilm, millest tulenevalt oli tarbimine prognoositust madalam, ja ka tootmisvõimsusi on jätkuvalt regioonis piisavalt.

NPS Eesti hinnapiirkonnas müüdi detsembris kokku 539 GWh elektrienergiat, millest Eesti turuosalised müüsid 465 GWh ehk 86%. Võrreldes eelnevate kuudega suurenesid oluliselt Leedu turuosaliste poolt müüdud kogused, kuna Baltpooli hind oli ligi veerandi ajast madalam Eesti hinnapiirkonnast. Leedu turuosalised müüsid detsembris 74 GWh ning Läti turuosalised 4 GWh elektrienergiat.

NPS Eesti hinnapiirkonnast ostetud kogused olid detsembris kokku 427 GWh, mis on võrreldes novembri 487 GWh-ga veidi langenud. Eesti turuosalised ostsid sellest 57%, Läti turuosalised 38% ning Leedu 5%. Meie siseriiklikust tarbimisest moodustasid Eesti turuosaliste poolt ostetud kogused 33%.

Detsembris moodustas eksport Lätti 165 GWh ning Leetu 22 GWh, mida on võrreldes novembrikuuga vastavalt 21% ja 55% vähem. Väiksema ekspordi mahu põhjustas suurenenud koostootmisjaamade toodang Lätis ja Leedus.

Detsembris oli ka CO2 emissiooni hind aasta madalaimal tasemel ehk 6,9 EUR/t. Languse põhjuseks oli ka siinkohal planeeritust oluliselt madalam tarbimine, mille tõttu suurenes elektritootmises kasutamata jäänud kasvuhoonegaaside kvootide hulk.