EAS jätab jätkuvalt enda teada, miks jättis Ilveselt täies mahus tagasi nõudmata presidendi kodu korrastamiseks kulunud raha

 (43)
Evelin Ilves, Hanno Tomberg
Evelin Ilves, Hanno TombergFoto: Andres Putting

EAS andis teada, miks avalikustas EAS 2012. aasta otsusest lähtuva tagasinõude määra alles sel nädalal, kui Toomas Hendrik Ilves andis teada oma soovist mitte jätkata turismitalu äriplaani elluviimist.

EAS- juhi Hanno Tombergi hinnangul on küsimusele selge põhjendus - EAS ei saanud seda teha varem, kuna EAS saab avalikustada vaid jõustunud tagasinõuded. "Tagasinõue jõustus 10. oktoobril, kui laekus OÜ Ermamaa osaniku Toomas Hendrik Ilvese kirjalik avaldus ja koheselt käivitus ka tagasinõude protsess," ütleb Tomberg sihtasutuse pressiteates.

"Avalikud on jõustunud toetuseotsused ja jõustunud tagasinõuded. Alates presidendi ametiaja lõppemisest oli Toomas Hendrik Ilvesel võimalus valida, kas ta jätkab algse äriplaani elluviimist 2017. aasta algusest ja seetõttu ei saanud me tagasinõude täpset määra varem avalikustada," ütles Tomberg. "EAS on oma kõikides varasemates avaldustes avalikustanud nii palju infot kui võimalik."

Samas ei selgita Tomberg poole sõnagagi seda, miks EAS ei nõudnud 190 000 toetuseurot täies mahus tagasi, kuigi riikliku toetuse eest renoveeris president enda isikliku kodutalu, mitte ei avanud ega asutanud turismiettevõtet, nagu Ermamaa esialgses äriplaanis lubas ja kavandas.