EAS kiitis heaks biodiisli tootmisuuringu rahastamistaotluse


5. juuli (Ärileht Online) - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas möödunud nädala lõpul toetada ligi 15,5 miljoni krooni ulatuses OÜ Nordic Biodiesel uudse biodiisli tootmistehnoloogia rakendusuuringut.

Kokku ligi 100 miljonit krooni maksev projekt võimaldab uuringute õnnestumise korral biodiislikütust toota lisaks puhastele taimeõlidele ka madalakvaliteedilistest toorainetest nagu kasutatud toiduõli ja loomsed rasvad.

Nordic Biodieseli poolt patenteeritud uudse tehnoloogiaga võib toorainena kasutada nii rapsiõli kui ka muid taimeõlisid ning tootmisprotsessis ei tule kasutada keskkonnaohtlikke kemikaale nagu naatriumhüdroksiid, kaaliumhüdroksiid, väävel- ja soolhape. Täna kasutuses olevate meetodite puhul on aeganõudvaks ning probleemseks biodiislikütuse puhastamine tootmisel tekkinud jääkidest. ?Otsustasime rakendusuuringut rahastada kuna tegemist on nn superkriitilise ning mitmeid tehnoloogiariske sisaldava meetodiga. Tehnoloogiariskide maandamine on EAS-i funktsioon Eesti innovatsioonisüsteemis,? tõdes EAS-i direktor tehnoloogia arenduse alal Madis Võõras.

Rakendusuuringu eesmärk on tõestada tehnoloogia tööstuslik rakendatavus, mis alandaks biodiislikütuse tootmiskulusid orienteeruvalt viiendiku võrra. Seejärel kavatseb Nordic Biodiesel välja arendada tootmisseadmete tootmistehnoloogia ja käivitada lisaks seadmetemüügile ka kütuse näidistootmise.

Euroopa Liidu direktiiviga on liikmesriikidele kehtestatud järk-järguline üleminek taastuvatele energiaallikatele. Direktiiviga sätestatakse, et aastaks 2005 peab biokütuse osakaal Euroopa Liidus olema tõusnud 2%-ni ja 2010 aastal 5,75%-ni kogu kasutatavast energiaallikatest.

2005. aasta esimese poolaasta jooksul on EAS toetanud 19 teadus-arendustegevuse projekti 59,3 miljoni krooniga. Nende projektidega on kavas luua 207 uut töökohta.