EAS sai ringkonnakohtus Kingo nõuniku üle võidu

 (41)
Viive Aasma.
Viive Aasma.Foto: Heiki Rebane

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) sai Tallinna Ringkonnakohtus võidu kohtukaasuses, kus suhtekorraldusbüroo Alfa-Omega omanik Viive Aasma süüdistas EASi kallutatud suhtekorraldusteenuse hankimises, mis aga ei leidnud kohtu hinnangul kinnitust.

Tallinna Ringkonnakohus jättis oma tänase otsusega OÜ Alfa-Omega Communications apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 7. jaanuari 2019 otsuse muutmata.
Menetlusosaliste kulud jäid nende endi kanda.
Kassatsioonkaebuse võib esitada riigikohtule 30 päeva jooksul.

Täna väliskaubandus- ja infotehnoloogia ministri nõunikuna töötava Viive Aasma kaebus puudutas suhtekorraldushanke kommunikatsiooniplaanide hindamist ning ta nõudis EASilt hanke kaotuse tõttu saamata jäänud tulu ligi 170 000 eurot.

Vaidlus puudutas EAS-i korraldatud riigihanke tulemusel sõlmitud raamlepingut, mille alusel ei sõlmitud kaebajaga hankelepingut. OÜ Alfa-Omega Communications esitas VAKO-le taotluse hankija poolt kõnealuse riigihankega tekitatud kahju hüvitamiseks 169 179,24 euro (lisaks viivis) ulatuses. Riigihangete vaidlustuskomisjon VAKO jättis eelmise aasta 22.juuni otsusega kahju hüvitamise taotluse rahuldamata.

Tallinna Halduskohus jättis sells aasta alguses Alfa-Omega kaebuse rahuldamata ja VAKO otsuse resolutsiooni muutmata ning menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole kohtul võimalik tuvastada hankija kaalutlusõiguse väära kohaldamist. Kohus leidis tänase otsusega, et hankelepingu võitnud pakkuja pakkumusele ei oleks tulnud OÜ Alfa-Omega Communications poolt esile toodud asjaoludest tulenevalt anda vähem hindepunkte ning samuti puudus alus pakkumuse tagasilükkamiseks. „Kui kaebaja tegi oma pakkumuses rohkem, kui hinnapäringus hankija poolt nõutud (st esitas meediakanalite valiku suurema täpsusastmega), ei anna see talle siiski alust nõuda teise pakkuja nõuetele vastava pakkumuse tagasi lükkamist või madalamat hindamist“ märkis kohus.
Kohtu hinnangul puudus EAS-i tegevuses õigusvastasus ning järelikult puudus ka vajadus uurida muude kahju hüvitamise eeltingimuste esinemist.

Seotud lood:

„Praeguseks on nii Riigihangete vaidlustuskomisjon, halduskohus kui ka ringkonnakohus kinnitanud, et EAS on suhtekorraldusteenust hankinud õiguspäraselt, seega on süüdistused alusetud,“ ütles EASi hankeüksuse juht Birgit Vilippus.

PR-büroo Alfa-Omega omanik Viive Aasma käib EASiga suhtekorraldushanke pärast kohut kohut eelmisest aastast. Mullu sügisel kirjutas ERR, et EAS on olnud viimased 10 aastat Alfa-Omega suurklient, kelle PR-hanked moodustasid lõviosa Alfa-Omega käibest.