EAS toetab ambitsioonikaid ettevõtteid kuni 500 000 euroga

 (13)
EAS
EASFoto: Karin Kaljuläte

EAS-i programm pakub enam kui sajale ettevõttele nii nõustamist kui rahalist toetust, et tuua ettevõtted seisakust välja ning suurendada nende müügitulu.

2016. aasta jaanuaris algatas EAS ettevõtte arenguprogrammi, kus saavad osaleda ettevõtted, kes soovivad oma tooteid arendada, välisturgudel läbi lüüa või uusi ärisuundi välja arendada. Programm pakub esmalt personaalset ärianalüüsi- ja nõustamisteenust ning seejärel ka võimaluse vastavalt oma eesmärkidele ning vajadustele toetust taotleda.

„Tegu on EASis uue lähenemisega ettevõtete arendamisele - soovime aidata ettevõtteid nende kasvuhüppeks vajaliku pikaajalise plaani loomisega. Programm on jõukohane eelkõige keskmisest julgematele ja reeglina ligi 40 kuni 60 töötajaga ekspordivõimega ettevõtetele,“ ütles EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov. „Julgustav on näha, et lisaks tänasel eksporditurul oma tegevuse laiendamisele sihivad mitmed osalevad ettevõtted ka uusi kaugemaid turge.“

Enamik täna osalevatest ettevõtetest tegeleb tarkvaraarenduse, ehitusmaterjalide või mööbli tootmisega. Uute turgudena nähakse kõige rohkem Saksamaad, Rootsit ja Prantsusmaad.

Ettevõtetel, kelle arenguplaani on EAS heaks kiitnud, on võimalik taotleda ka rahalist toetust kuni 500 000 eurot. Esimesel aastal said rahalise toetuse 24 ettevõtet.

Danilovi sõnul on personaalse nõustamise ja rahalise toetuse koospakkumine uus lähenemine, mis on end õigustanud ja väärib jätkamist. „Esimese aasta praktika põhjal on väga hästi käivitunud mentori nõustamisteenus, mida enamik kasutanud ettevõtetest on kõrgelt hinnanud. Kuna ettevõtete vajadused on väga eripalgelised, siis peame tõdema, et meil pole alati õnnestunud leida sobivat nõustajat oma mentorvõrgustikust. Paneme tulevikus veel enam rõhku uute kompetentsidega nõustajate kaasamisele erasektorist,“ lisas Danilov.

Seotud lood:

Arenguprogrammis saab kuni aastani 2020 osaleda ligi 500 ettevõtet, kellest kuni pooltele pakutakse ka rahalise toetuse võimalust. Programmi sihtgrupp on vähemalt 8 töötajaga ja 3 aastat tegutsenud ettevõtted, kes tegutsevad tööstuse või nutika spetsialiseerumise valdkondades. Arenguprogrammis osalemise tulemusena oodatakse, et ettevõtte müügikäive ning lisandväärtus kasvab kolme aasta jooksul keskmiselt vähemalt 10% aastas. Arenguprogrammi kogueelarve on 73 miljonit eurot.

EASi ettevõtte arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.