EAS varjas kiivalt neli aastat tagasi Ilvese kodu kohta tehtud otsust

 (186)
Loe ka toonast otsust ja põhjendusi!
Hanno Tomberg
Hanno TombergFoto: Priit Simson

Meediakanalid on viimaste aastate jooksul mitmel korral püüdnud teada saada, milline on president Ilvese plaan Ärma taluga ja ka EAS-i suhtumine sellesse, et turismitalu ei ole sinna rajatud. Ometi sai Ilves just selle loomiseks 190 000 eurot toetust. EAS nõudis sellest tagasi vaid 10%. Millegi pärast ei ole 2012. aastal sündinud otsusest varem avalikkusele teada antud. Võimalusi selleks on antud.

Ka Ärileht küsis septembris, mis seisus on toetuse tagasimaksmine. Soovisime EAS-ilt selle juhtumi kohta infot, mis selleks hetkeks teada oli.

Toona vastas EAS-i kommunikatsioonijuht Priit Pruul järgnevalt:

„Ega seal hetkel veel mingit muudatust meie varasemate seisukohtadega pole. Hetkeseisuga kehtib kokkulepe, mille järgi peab Ermamaa 2017. aastast jätkama äriplaani elluviimist ja toetuse eest soetatud vara sihtotstarbelist kasutamist kuni 2020. aasta 31. juulini. Kui seda ei tehta, võib EAS osa toetusest tagasi nõuda."

EAS-i juht Hanno Tomberg andis sel nädalal teada, et tagasinõude summa määrati kindlaks juba 2012. aasta algul. Seda ei ole EAS varem välja öelnud. Ei Ärilehele ega teistele väljaannetele.

EASi juhatuse 2012. aasta otsust saab vaadata siit.