EAS vastuseks loomemajanduse ettevõtjate kriitikale: maineka ajakirja esikaas tõstab küll tuntust, aga seda on keeruline mõõta

 (1)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Ettevõtluse Arendamise SihtasutusFoto: Priit Simson

Loomemajanduse eksporditoetuse andmise peamine eesmärk on tekitada täiendavat mõju müügikäibele ja ekspordi kasvule ning seda tuleb objektiivsete kriteeriumite alusel mõõta. Maineka ajakirja esikaas või esinemine suure vaadatavusega telesaates tõstab küll tuntust, aga seda on keeruline mõõta, kuna tuntus ei konverteeru koheselt suurenenud müügiks, tõdeb EASi toetuste keskuse direktor Monica Hankov tänase Ärilehe loo kommentaariks.

Ärileht kirjutas täna, et loomeettevõtete toetused võivad praeguse hindamismetoodika tõttu osutuda ettevõtjatele pigem kahjulikuks ning tagasinõuded võivad viia ettevõtjad pankrotti.

Monica Hankov kirjutab artiklile vastuseks:

Oleme loomemajanduse ekspordimeetmes alates 2015. aasta sügisest toetanud kokku 113 projekti sajalt ettevõttelt kogusummas 4,6 miljonit eurot, mille raames on ettevõtted oma plaanide alusel saanud toetusega arendada välja uusi tooteid ning nende turule toomiseks viia läbi turu-uuringuid, osaleda messidel jms. Toetuse tagasinõudmist eesmärkide täitmata jätmise eest mustriks kindlasti pidada ei saa. Toetust on EAS tagasi nõudnud kõnealusest meetmest eesmärkide saavutamata jätmise pärast neljalt ettevõttelt, sealhulgas kahe puhul oli tegemist osalise tagasinõudega, kuna osaliselt olid eesmärgid täidetud. Kaalume alati enne tagasinõude otsust, mil määral on eesmärk saavutatud, mis asjaoludel jäid eesmärgid saavutamata ning võimalusel rakendame toetuse osalist tagasinõudmist.

Seotud lood:

Ettevõtete ekspordiplaanid ja projektid takerduvad sageli vähese ettevalmistuse taha, kuna sihtturgudega tutvumiseks pole tehtud piisavalt eeltööd ega läbi mõeldud oma toote konkurentsieeliseid. Arvestada tuleb ka, et tegevusi ja finantse peab planeerima pikema perioodi peale – vaid mõnel messil käimine veel välisturul edu ei too. Seetõttu on eriti oluline kõik etapid läbi käia ja omavahel koostööd teha.

EAS hindab ettevõtte seatud eesmärke ning pigem on nõustamise käigus suunanud ettevõtteid konservatiivselt läbi mõtlema oma eesmärgid. Välisturgudele liikumine ei ole lihtne ning projekti tegevused peavad andma tuge ettevõttele pikaajalisteks tulemusteks. Vaja on põhjalikult läbi mõelda turgudele sisenemise strateegia, oma toote tugevused võrreldes konkurentidega ning enne ja pärast messil käimist teha tööd kontaktidega.

Oluline on siinkohal välja tuua, et loomemajanduse eksporditoetuse andmise peamine eesmärk on tekitada täiendavat mõju müügikäibele ja ekspordi kasvule ning seda tuleb objektiivsete kriteeriumite alusel mõõta. Maineka ajakirja esikaas või esinemine suure vaadatavusega telesaates tõstab küll tuntust, aga seda on keeruline mõõta, kuna tuntus ei konverteeru koheselt suurenenud müügiks.

Seetõttu mõõdame projektide tulemuslikkust pärast projekti tegevuste elluviimist ja kahe aasta pärast. See on ka piisav aeg, mil projekti tegevused on ettevõttele mõju avaldanud. Toetuste jagamine on seotud riskidega nii toetuse andja jaoks kui ettevõtte jaoks, kuid see ongi toetuste peamine mõte – maandada ettevõtja jaoks riske võtta ette ambitsioonikaid plaane, et murda välisturule, kasvatada ettevõtet ja selle lisandväärtust.