EAS võib valedel alustel toetusi saanud ettevõtetelt raha tagasi nõuda

 (13)
EAS võib valedel alustel toetusi saanud ettevõtetelt raha tagasi nõuda
Foto: Ester Vaitmaa

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatus esitas nõukogule ülevaate väljamakstud toetuste mõjust Eesti majandusele ja tuvastatud probleemidest toetuste väljamaksmisel. Järelkontrolli tulemusena võib EAS nõudeid mitte täitnud ettevõtetelt toetusi tagasi nõuda, täiendavaks kontrolliks sõeluti välja 58 projekti mahus 8,5 miljonit eurot.

Tulenevalt eelmise aasta kogemustest maksete peatamisel tegi EAS järeldused ja tugevdas oma järelevalvet kulude abikõlblikkuse, sealhulgas riigihangete läbiviimise ja riigiabi andmise kontrollimisel, teatas sihtasutus.

EASi kontrollid sõelusid välja 58 projekti mahus 8,5 mln eurot, kelle osas viiakse oktoobri lõpuks läbi täiendav analüüs, et selgitada, kas kõiki Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud riigiabi andmise tingimusi on järgitud. Euroopa Komisjoni määruse kohaselt peab antaval abil olema ergutav mõju, s.t tegevustega, mille jaoks toetust taotletakse, ei tohi olla alustatud enne abitaotluse esitamist. Juhul, kui abi saamise tingimuste vastu on eksitud, võib see kaasa tuua toetuse tagasinõudmise.
Kõigi ettevõtetega, keda antud probleem puudutab, on tekkinud küsimuste lahendamiseks ühendust võetud ja EAS jätkab projektide analüüsi, et välja selgitada projektid, millel vaatamata formaalsele rikkumisele esines ergutav mõju ja mille osas saame riigiabi luba koostöös rahandusministeeriumiga taotleda tagantjärele.

Seotud lood:

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusest tulenevalt ei saa EAS järelkontrollis identifitseeritud toetuse saajaid ja projektide loetelu avaldada; avaldamisele kuuluvad hiljem lõpliku tagasinõudmise otsuse saanud projektide nimed.

„Nõukogu võttis esmase info seisust toetustega teadmiseks ja koguneb erakorralisele koosolekule 30. oktoobril, et küsimust uuesti arutada,“ ütles EASi nõukogu esimees Cinzia Siig.

EASi poolt koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kevadel läbi viidud mõju-uuring perioodil 2004-2009 väljamakstud toetuste kohta hindas toetust saanud ettevõtete majandusnäitajate dünaamikat toetuse saamise järel, kõrvutades seda toetust mitte saanud ettevõtetega. Toetust saanud ettevõtted on 34,3% enam kasvatanud eksporti, 26,5% enam kasvatanud müügitulu tervikuna, 4,4% võrra kasvatanud töötajate arvu ja 1,6% tööjõukulusid. Üks välja antud toetuse euro on ekspordimüügitulu Eesti majandusse tagasi toonud 6,5 eurot.

„Siinjuures on oluline märkida, et toetuste mõju avaldus paljude ettevõtete puhul just majanduskriisi perioodil, mil ka töötajate arvu või müügitulu hoidmine nõudis märkimisväärseid pingutusi, nende kasvatamisest rääkimata,“ ütles EASi juhatuse liige Krõõt Kilvet.
Kokku on EAS alates 2007. aastast rahastanud 7462 projekti 698,6 miljoni euro ulatuses.