EASi nõukogu esimees selgitab kolleegidele saadetud kirjas, miks Tomberg sule sappa sai

 (81)
EASi nõukogu esimees selgitab kolleegidele saadetud kirjas, miks Tomberg sule sappa sai
Foto: Hendrik Osula

EASi nõukogu esimees Erki Mölder saatis kolleegidele ja meediale kirja, kus selgitab viimase aja sündmuste tagamaad. Sündmuste, mis päädis eile otsusega vabastada ametist EASi juht Hanno Tomberg. Ta ütleb, et Ermamaa kaasus ei olnud Tombergi puhul ainsaks põhjuseks. Olukord oli viimastel nädalatel muutunud väga kriitiliseks. Otsiti kompromisse, kuid neid ei aktsepteeritud.

„Üks kord on nõukogu õige valiku teinud ja lähikuud näitavad, kas tegemist oli juhusega või mitte," ütles mees oma pöördumise lõpus.

Ärileht avaldab EASi nõukogu esimehe kirja täismahus :

Hea EASi kolleeg,

Täna toimunud nõukogu koosolekul võttis nõukogu vastu otsuse kutsuda tagasi juhatuse esimehe Hanno Tombergi. Otsus ei sündinud kergekäeliselt ning seetõttu pean oma kohuseks teile olukorda veidi selgitada.

Esiteks. Meedia baasil võib olla jäänud mulje, et nõukogu kutsus juhatuse tagasi Ermamaa kaasuse tõttu. Võin teile kinnitada, et see kaasus oli pigem katalüsaatoriks, miks me oleme tänasesse olukorda jõudnud. Aga kindlasti pole see ainuke põhjus, miks nõukogu sellise otsuse vastu võttis.

Teiseks. Viimaste kuude jooksul on juhatus pidanud langetama mitmeid keerulisi otsuseid. Osade olulisemate otsuste tegemisele on eelnenud diskussioon nõukoguga, osade puhul mitte. Nt Ermamaa tagasinõude esitamise ajagraafiku ning välisinvesteeringute keskuse juhi konkursi osas tegi Hanno (juhatus) valikud, mille osas minister, nõukogu tervikuna või nõukogu esimees on esitanud argumente teiste alternatiivide kasuks ja palunud neid kaaluda. Toodud näidete puhul ei ole Hanno neid arvamusi arvesse võtnud ning on jätkanud oma esialgse plaani elluviimist. Nõukogu on usaldanud juhatust ning seetõttu ei ole pidanud me vajalikuks käsipidurit tõmmata. Kahjuks on mõlema näite puhul tulemuseks probleemid. Oluline on märkida, et olukorras, kus juhatus on otsustanud käituda erinevalt nõukogu ettepanekutest, on nõukogul väga keeruline hilisemas faasis nii alusetute kui põhjendatud rünnakute puhul juhatust kaitsta. Nõukogu liikmed on mulle teadaoleva info baasil kuni viimaste nädalateni teinud pingutusi vastuargumentide leidmiseks, kuid ka juhatuse teatav kompromissitus alternatiivide kuulamisel on olukorda teravdanud. Tarbetu on küll lisada, aga mainin siiski, et kui sellistes olukordades läheb meedia survel teema kontrolli alt välja, peab juhatus arvestama sellega, et ta vastutab ka mainekahju eest ning nõukogu ei saa juhatust kaitsta.

Seotud lood:

Kolmandaks. Šanghai, Astana, Eesti bränd, Parimate Ettevõtete konkurss, Ettevõtlusnädal ja Liftiga Tulevikku. Tavaolukorras ma ütleksin, et oleme kaotanud lahingu, kuid mitte sõja. Tänases olukorras aga olen arvamusel, et EASil on võimalik vigadest õppida ja edasi minna uue juhiga.

Neljandaks. 2. novembril toimunud nõukogu arutelul olid laual kompromissettepanekud, mille aktsepteerimisel poleks me olnud sunnitud eilset koosolekut pidama. Kompromissideni ei jõutud, pigem on viimase paari nädala jooksul konflikt süvenenud. Olukord, kus MKM ja EAS asuvad omavahel meediasõtta, ei ole vastuvõetav ning tuli leida lahendus. Minul ees oli valik, kas paluda nõukogul hääletada või mitte. Pärast pikka kaalumist jõudsin otsusele, et hääletamise edasilükkamine ei lahenda olukorda. See oleks viinud konflikti veel teravamaks. Minu hinnangul poleks otsuse edasilükkamine oluliselt olukorda muutnud - isegi siis, kui valitsus ja minister oleksid enne järgmist nõukogu koosolekut vahetunud. Süüdistused ja kahtlustused oleksid jäänud. Ja pikaks ajaks.

Viiendaks. Ma hindan väga teie lojaalsust oma organisatsioonile, oma vahetule juhile - seda ilmestas väga hästi juhatusele otse alluvate juhtide pöördumine nõukogu poole, kus toodi välja palju head, mida tänane juhatus on viimase paari aasta jooksul korda saatnud. Selles pöördumises juhiti ka tähelepanu sellele, millised meeleolud valitsesid organisatsioonis 2014.a., mil tänane nõukogu tegi oma esimese otsuse, kutsudes tagasi eelmise juhatuse ning kuulutades välja uue juhatuse esimehe konkursi. Värskel nõukogul oli seda otsust raske teha, kuid täna me võime öelda, et see oli õige otsus. Tänane organisatsioon on oluliselt erinev 2014.a. organisatsioonist. Tehtud töö tulemusi ja kogemusi ei saa keegi Hannolt ära võtta.

Lõpetuseks palun teilt usku ja toetust nõukogule ning olemasolevale juhatusele, et elada üle turbulentsed ajad, mis ootavad meid ees uue juhatuse esimehe valimisel, pooleliolevate akuutsete teemade lahendamisel ja pikemate arenguprotsesside jätkamisel. Üks kord on nõukogu õige valiku teinud ja lähikuud näitavad, kas tegemist oli juhusega või mitte.