EBRD investeerib LHV Varahaldusesse miljon eurot


EBRD investeerib LHV Varahaldusesse miljon eurot
----

Reedel kirjutasid Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ja LHV Varahaldus alla lepingutele, mille kohaselt investeerib EBRD LHV Varahaldusesse 1,05 miljonit eurot.

EBRD on Ida-Euroopa suurim pensionifondi investor. EBRD hallatavate varade kogumaht on 315 miljardit krooni.

EBRD mittepangandus finantsinstitutsioonide üksuse direktor Jonathan Woollett on kokku puutunud paljude Ida-Euroopa pensionifondidega. Woolletti sõnul oli EBRD võtmekriteeriumiks LHV Varahalduse valikul fondihalduri oskus varasid juhtida ka väljaspool koduturgu. Lisaks peab Woollett oluliseks võimaldada riigi kodanikel valida lisaks pankadele ja kindlustusfirmadele ka neist sõltumatult tegutsevate fondide hulgast.

LHV Varahalduse omakapital tõuseb EBRD investeeringu tulemusena üle 45 miljoni krooni. LHV Varahalduse juhi Rober Kitti sõnul on seega tegemist ühe paremini kapitaliseeritud fondivalitsejaga, mis tõstab hallatavate pensionifondide kindlust. “EBRD kogemustepagasit Ida-Euroopa pensionifondide haldamisel on raske üle hinnata. Pean EBRD kogemust parimaks välismaiseks know-howks Eestis, “ ütles Kitt.

Finantsinspektsiooni investeerimis- ja pensionifondide järelevalve osakonna juhataja Angelika Koha sõnul peab ta EBRD investeeringut LHV Varahaldusesse oluliseks eelkõige täieneva turvalisuse tõttu. "EBRD investeeringuga kaasneb LHV Varahalduse tegevuse täiendav kontroll rahvusvaheliselt tunnustatud omaniku poolt," ütles Koha.

EBRD eesmärk on eelkõige investeeringutega erasektorisse toetada turumajanduse arengut Kesk- ja Ida-Euroopas. EBRD omanikud on 60 riiki ja 2 valitsustevahelist institutsiooni. LHV Varahaldus on investeerimispanga Lõhmus, Haavel & Viisemann tütarfirma, kes haldab pensionifonde.