Edgar Savisaarele ei hüvitata 229 000 euro suuruseid advokaadikulusid

 (102)
Edgar Savisaarele ei hüvitata 229 000 euro suuruseid advokaadikulusid
Foto: Ilmar Saabas

Riigikohus jättis menetlusse võtmata vandeadvokaat Oliver Nääsi ja vandeadvokaat Marko Kairjaki taotlused kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks Edgar Savisaare kriminaalasjas. See tähendab, et riik pole kohustatud hüvitama valitud kaitsjale ja kannatanuks oleva Tallinna linna esindajale makstud tasusid.

Kõnealuses asjas lõpetas Harju Maakohus 2018. aasta 5. juunil kriminaalmenetluse Savisaare suhtes seoses tema parandamatu haigestumisega. Maakohtu määrus jõustus möödunud aasta 21. detsembril.

Kaitsjad esitasid pärast kriminaalmenetluse lõpetamise määruse jõustumist selle aasta 15. jaanuaril maakohtule taotluse kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks summas 228 995 eurot ja 74 senti. Harju Maakohus jättis kaitsjate taotluse läbi vaatamata. Maakohus selgitas varasemale Riigikohtu praktikale toetudes, et taotlus kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks tuleb esitada enne seda, kui kohus siirdub nõupidamistuppa lahendit tegema. Kui kaitsjad taotlesid menetluse lõpetamist, pidid nad arvestama võimalusega, et hilisemat kohtuliku arutamise staadiumit, mille raames kohtule taotlusi esitada, enam ei tule.

Samale argumendile tuginedes jättis maakohus läbi vaatamata Tallinna linna ehk kannatanu lepingulise esindaja Kairjaki 2018. aasta 31. detsembril esitatud 21 789 euro ja 74 sendi hüvitamise taotluse.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu seisukohaga, et menetluskulude hüvitamise taotlused ei olnud esitatud õigeks ajaks. Ringkonnakohus rõhutas, et Riigikohtu praktika menetluskulude taotluse esitamise võimaluse kohta enne kohtu lahkumist nõupidamistuppa on ühetaoline ning selles suhtes erandeid tehtud ei ole.

Seotud lood:

Tänase määrusega jättis Riigikohtu kriminaalkolleegium vandeadvokaatide kaebused menetlusse võtmata. Maakohtu määruse peale esitatud kaebuse läbivaatamisel tehtud ringkonnakohtu määruse vaidlustamisele järgneb menetlus Riigikohtus üksnes juhul, kui Riigikohtu lahend selles asjas on oluline seaduse ühetaolise kohaldamise või õiguse edasiarendamise seisukohalt.

Riigikohtu menetlusse mitte võtmine tähendab, et valitud kaitsjatele makstud tasu ning kannatanu esindajale makstud tasu jäävad isikute enda kanda.