Eesti arendab riikidevahelist andmevahetussüsteemi


Eesti arendab riikidevahelist andmevahetussüsteemi
FOTO: Marko Mumm

Riigi Infosüsteemi Amet käivitab täna uue põlvkonna X-tee keskserveri, mis võimaldab korraldada turvalist andmevahetust Eesti ja teiste X-teega sarnast süsteemi kasutavate riikide andmekogude vahel.

X-tee projektijuhi Tuuli Pärensoni sõnul olid varasemad X-tee versioonid mõeldud riigisiseseks kasutamiseks, tänasest kasutusele võetav uus versioon (numbriga 6) võimaldab ka piiriülest suhtlust. See hõlbustab näiteks riikide maksuametite, rahvastikuregistrite ja teiste asutuste ning ettevõtete igapäevast andmevahetust, teatas RIA.

„X-tee tarkvara uus versioon käivitatakse tänavu ka Soomes, mis tähendab, et aasta lõpuks on olemas tehniline võimekus Eesti ja Soome X-tee koostööks," lausus Pärenson.

Projektijuhi sõnul saab praeguste plaanide kohaselt andmete edastamine Eesti ja Soome X-teede vahel teoks juba 2016. aastal.

Uus versioon arvestab Eesti avaliku sektori IT-korralduse muutustega ning erasektori kasvava huviga X-tee võimaluste kasutamise vastu.

X-tee täna käivitatav versioon tagab sõnumite tervikluse kvalifitseeritud digitaalallkirjaga. Euroopa Liidu nõuetele vastava e-templi loomiseks kasutatakse turvalist allkirja andmise vahendit ning kvalifitseeritud sertifikaate.

X-tee versiooni 6 arendamist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Riigi infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab korraldada turvalist internetipõhist andmevahetust riigi infosüsteemide vahel.

X-tee võimaldab korraldada ka isikute juurdepääsu riigi andmekogudes säilitatavatele ja töödeldavatele andmetele.