Eesti Energia ja VKG pikendasid põlevkivitarne lepingut

 (1)
Eesti Energia ja VKG pikendasid põlevkivitarne lepingut
Päästeamet

Eesti Energia Kaevandused ja Viru Keemia Grupp (VKG) sõlmisid lepingu, mille alusel jätkab Eesti Energia Kaevandused VKG-le õlitootmiseks sobiliku tükipõlevkivi tarneid kuni 31. märtsini 2013.

Olemasolev leping lõpeb 31. detsembril 2011. aastal. Täiendav kokkulepe sõlmiti perioodiks 01. jaanuar 2012 - 31. märts 2013 ning selle alusel müüakse VKG-le aastas kuni 1,4 miljonit tonni õlirikast tükipõlevkivi, teatas Eesti Energia.

„See on esmakordne, et sõlmime põlevkivi tarnelepingu nii pika aja peale ette,“ ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov.

„Tulime kliendi soovile vastu, kuid kuna tegemist oli ka meie jaoks uudse olukorraga, siis võttis mõlemale poolele sobivate lahenduste leidmine ning tingimustes kokkuleppimine aega.“

EE Kaevanduste jaoks oli tulevikuleppe sõlmimine keeruline ka seetõttu, et mitme tänase kaevanduse põlevkivivarud ammenduvad lähiaastatel - Aidu karjäär 2012, Viru kaevandus 2013 - ning 2012. aasta kevadel lõpetatakse tükikivi tootmine ka Estonia kaevanduses.

Kuni 31. detsembrini 2011. aastal kehtiva tarnelepingu alusel müüb Eesti Energia Kaevandused VKG-le aastas kuni 1,8 miljonit tonni tükipõlevkivi.

EE Kaevandused varustab põlevkiviga viit ettevõtet.

VKG on Eesti erakapitalil põhinev põlevkivist õli tootev ettevõte. Aastas töötleb VKG ümber kaks miljonit tonni põlevkivi, millest toodetud õlist valdav osa läheb ekspordiks. VKG-le kuulub ka Ojamaa põlevkivikaevandus, mis peaks ettevõtte sõnul täisvõimsuse saavutama 2012. aastal ja tootma aastas kuni 2,5 miljonit tonni põlevkivi.

EE Kaevandused on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb põlevkivi kaevandamisega varustamaks elektri- ja õlitootjaid kütuse ning toorainega. Ettevõttel on kaks kaevandust ja kaks karjääri ning raudteeveoga tegelev üksus. EE Kaevandustes töötab enam kui 3000 inimest eelkõige Ida-Virumaalt.