Eesti Energia pakub energiaauditit ja termoülevaatust

 (10)
elekter
Foto: Ilmar Saabas

Alates tänasest on võimalik Eesti Energiast tellida energiaauditit ja termoülevaatust. Energiaaudit on erinevatele mõõtmistele ja kliendi juures kogutud andmetele tuginev hoone energiakasutuse analüüs, mis pakub lahendusi energiakasutuse tõhustamiseks ja kadude vähendamiseks.

Energiaauditi tulemusena on võimalik välja tuua lahendusi, mis aitavad energiakasutust vähendada isegi üle 45 protsenti, teatas ettevõte pressiesindaja.

Auditi tulemused ja selles sisalduvad meetmepaketid kirjeldavad olulisemaid energiasäästu investeeringuid koos maksumuse, saavutatava energia kokkuhoiu ja tasuvusaegadega. Energiaauditi andmed on suureks abiks hoone pikaajalise renoveerimise kava koostamisel. Korterelamud saavad taotleda energiaauditi läbiviimiseks Kredexi toetust ja sooduslaenu hoone renoveerimiseks Swedbankilt ja SEB-lt.

Samuti saab Eesti Energiast tellida ka termoülevaatust, mis selgitab välja soojalekked ja välispiirete soojapidavuse. Termoülevaatuse tulemusena valmib raport, mis sisaldab hoonest tehtud termopilte, nende analüüsi ja pakub lahendusi hoone olukorra parandamiseks.

Energiaauditi ja termoülevaatuse saab tellida Eesti Energia klienditelefonilt 1545, Eesti Energia veebilehelt või teenindusbüroost.