Eesti Energia sai ehitajalt lõpuks Auvere elektrijaama kätte, jaama maksumuseks kujunes 610 miljonit eurot

 (44)
Tegu on suurima riikliku investeeringuga!
Eesti Energia sai ehitajalt lõpuks Auvere elektrijaama kätte, jaama maksumuseks kujunes 610 miljonit eurot
Foto: Ain Liiva, Ain Liiva

Eesti Energia võttis täna ametlikult üle Auvere elektrijaama opereerimise ehitajalt General Electricult. Üleandmise hilinemise eest maksis General Electric aastate jooksul trahvi (mis katavad saamata jäänud tulu) kokku 106 miljonit eurot, kokku läks jaam maksma 610 miljonit eurot, mis teeb sellest Eesti ajaloo ühe kalleima investeeringu.

Auvere elektrijaama lepingujärgne garantii- ja töökindluse periood kestab kaks aastat. Elektrijaam on suuteline katma kodumaiste kütustega enam kui veerandi Eesti elektritarbimisest.

Elektrijaama ehitusleping sõlmiti 2011. aasta jaanuaris. Auvere elektrijaama ehituse investeering oli kokku 610 miljonit eurot, mis on 28 miljonit eurot väiksem eelarves kavandatud maksumusest.

„Auvere elektrijaama ehitamine on olnud keerukas, pikk ja pingeline projekt. See on unikaalne jaam, mis varustab Eestis elektriga kahte järgmist põlvkonda.

Auvere elektrijaamas saab kütusena kasutada lisaks põlevkivile biomassi, turvast ja põlevkivigaasi. Need kõik on kodumaised kütused. Ehkki jaama vastuvõtmine on viibinud, on tänaseks tehnilised kitsaskohad kõrvaldatud.

Jaam töötab vastavalt plaanile ja täidab kõiki keskkonnanõudeid. Mul on väga hea meel, et oleme koostöös General Electricuga jõudnud jaama ehitamise lõpp-punkti,“ sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

„Tänan nii General Electricu kui ka Eesti Energia ja meie teiste partnerite meeskondi, kes on andnud endast kõigi nende aastate jooksul maksimumi, et Eestile oluline tööstusinvesteering valmiks,“ tänas Sutter projektimeeskonda.

Seotud lood:

„Sertifikaadi allkirjastamine on kinnitus meie heale koostööle,“ ütles General Electricu energiaprojektide eestvedaja Matthias Schweinfest, kes on rahul, et Auvere elektrijaama tehnoloogia võimaldab paindlikku kütusekasutust ning suudab toota Eesti aastast elektritarbimist arvestades märkimisväärse koguse elektrit.

Uus elektrijaam on Eesti Energia suurenergeetika konkurentsivõimelisim tootmisüksus.

„Tänu efektiivsusele pääseb Auvere oma toodanguga kõige rohkematel tundidel Läänemere regionaalsele elektriturule. Tuule- ja päikeseenergia tootmist arendatakse üha enam ning seda teeb ka Eesti Energia.

Samal ajal on varustuskindluse tagamiseks vaja endiselt ka ilmastukust sõltumatuid ehk juhitavaid elektritootmisvõimsusi nagu on Auvere elektrijaam,“ ütles Sutter.

Viimaste katsetena läbis Auvere elektrijaam 28-päevase töökindluse testi, kasuteguri ja heitmete testid ning juulikuu alguses viidi edukalt läbi ka Eleringi viimane võrgukatse. Kõik katsed on andnud positiivse tulemuse.

Auvere elektrijaam suudab katta üle 25% Eesti elektritarbimisest, ehk toota aastas 2,2 TWh elektrienergiat. Eesti aastane elektritarbimine on keskmiselt 8 TWh.

Auvere elektrijaama 300 MW võimsus kompenseerib osaliselt 2019. aastal töö lõpetavaid vanemaid elektritootmisüksuseid, mille sulgemise järel kaob turult ligi 600 MW võimsust.

Samal ajal saab Auverest ilmselt viimane omataoline jaam Eesti elektritootmise ajaloos, sest vastavalt omaniku ootusele keskendub Eesti Energia edaspidi suurenergeetika valdkonnas täielikult õli ja elektri koostootmisele.

Auvere jaam on võimeline kasutama erinevaid kodumaiseid kütuseid: kuni 100% ulatuses põlevkivi, 50% ulatuses biomassi, 20% ulatuses turvast ja 10% ulatuses põlevkivigaasi. Auvere suudab aastas toota ligi 1 TWh taastuvenergiat.

2017. aasta augustis lõpetas General Electric Auvere elektrijaamas uue kottfiltri paigaldustööd, millega tagati, et jaama õhuheitmed jäävad reguleeritud piirnormidesse ka täisvõimusel töötamisel. Auvere tolmuheitmed on kaks korda madalamad kui Eesti Energia vanemates elektrijaamades.

Auvere elektrijaam ühendati esmakordselt elektrivõrguga 2015. aasta mais ning sellest ajast on jaam tootnud kokku 4,3 TWh elektrienergiat.